Pensioenregeling in het kort

ABP regelt de pensioenen voor organisaties die actief zijn in de sector overheid en onderwijs. Maar liefst 1 op de 6 mensen in Nederland ontvangt nu of in de toekomst een pensioen van ABP.

  • Uw werknemer bouwt bij ABP pensioen op voor als hij met pensioen gaat of als hij arbeidsongeschikt raakt. Of voor zijn nabestaanden als hij overlijdt.
  • Werknemers en werkgevers betalen samen pensioenpremie. Werknemers betalen ongeveer 30% van de premie en werkgevers ongeveer 70%. Werkgevers dragen de volledige premie af aan ABP.
  • Naast de verplichte pensioenopbouw bieden we mogelijkheden om het pensioen aan te vullen.

Via het pensioenreglement en in onderstaande blokken leest u meer over de pensioenregeling en de verschillende soorten pensioen bij ABP.