arbeidsongeschikt

Uw werknemer wordt arbeidsongeschikt, wat nu?

Ziek zijn en arbeidsongeschikt worden hebben vaak een grote invloed op het dagelijks leven en inkomen van uw werknemer. De eerste 2 jaar van ziekte lopen de pensioenzaken bij ABP door zoals de werknemer gewend is. Na 2 jaar bepaalt UWV of de werknemer arbeidsongeschikt is. Dan heeft deze werknemer mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP. Hoe werkt dat precies? Op deze pagina hebben we alle informatie verzameld die belangrijk is voor u en uw werknemer.

De belangrijkste punten over arbeidsongeschiktheid

 • Onze pensioenregeling heeft een extra vangnet bij arbeidsongeschiktheid: dat is het arbeidsongeschiktheidspensioen.
 • Na 2 jaar ziekte kijkt UWV naar het arbeidsongeschiktheidspercentage.
 • Als uw zieke werknemer 35% of meer arbeidsongeschikt is, ontvangt deze van UWV een WIA-uitkering.
 • Als uw werknemer recht heeft op WIA, is er ook recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is een aanvulling op de WIA-uitkering.
 • Mogelijk heeft de werknemer ook recht op premievrije pensioenopbouw.
 • Wij sturen uw werknemer een brief waarin staat hoe het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidspensioen werkt.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen in 2 minuten

Wat gebeurt er als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt? Wanneer heeft de werknemer recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen? En wat is de rol van UWV? In deze video leggen we het uit.
 1. Uw werknemer is langdurig ziek of arbeidsongeschikt. Bespreek samen de gevolgen van langer dan 2 jaar ziek zijn. 
 2. Wijs uw werknemer op de checklist ‘Heeft u recht op ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen?’
 3. Uw werknemer krijgt vanzelf een brief waarmee deze het arbeidsongeschiktheidspensioen kan aanvragen.
 4. Houd uw pensioenkennis op peil met de ABP Pensioen Academie.

Veelgestelde vragen over arbeidsongeschiktheid

Is uw werknemer voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt uw werknemer een WIA-uitkering:

 • De WGA-uitkering: uw werknemer kan gedeeltelijk of in de toekomst weer werken
 • De IVA-uitkering: uw werknemer kan nu en in de toekomst bijna niet of helemaal niet werken

UWV stelt de hoogte van de uitkering vast. Deze uitkering is een percentage van het dagloon, rekening houdend met de inkomsten die uw werknemer daarnaast heeft. UWV stelt dit dagloon vast en houdt rekening met een maximumdagloon. ABP vult deze uitkering aan met een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Is uw werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt uw werknemer geen WIA-uitkering en ook geen ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Uw werknemer heeft recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen als deze een WIA-uitkering ontvangt. UWV informeert ons automatisch als uw werknemer een WIA-uitkering krijgt. Het duurt gemiddeld 1 tot 3 maanden voordat wij die informatie van UWV hebben gekregen en hebben verwerkt.

Als wij de informatie van UWV hebben gekregen en verwerkt, sturen we uw werknemer een brief. Hierin staat hoe uw werknemer het arbeidsongeschiktheidspensioen kan aanvragen in MijnABP. 

Let op: recht op arbeidsongeschiktheidspensioen start pas op het moment dat de WIA-uitkering ingaat. 

ABP keert het arbeidsongeschiktheidspensioen uit aan uw werknemer. Zolang uw werknemer in dienst is, kan ABP het arbeidsongeschiktheidspensioen ook aan u overmaken. Bijvoorbeeld ter compensatie van de kosten van de (volledige) pensioenpremie. Bespreek dit goed met uw werknemer! Hiermee voorkomt u dat er achteraf correcties moeten plaatsvinden. 

Uw werknemer wil het arbeidsongeschiktheidspensioen aan u laten uitbetalen

Kiest uw werknemer hiervoor, dan kan deze samen met u het arbeidsongeschiktheidspensioen aanvragen door het aanvraagformulier en de machtigingsformulieren in te vullen en te ondertekenen.

Uw werknemer wil het arbeidsongeschiktheidspensioen weer zelf ontvangen

Uw werknemer kan de machtiging intrekken door hetzelfde machtigingsformulier 'Uitbetaling arbeidsongeschiktheidspensioen' in te vullen en ondertekend terug te sturen. Als we de keuze van uw werknemer hebben verwerkt, informeren we u en uw werknemer hierover.

Uw werknemer gaat uit dienst

Heeft uw werknemer ervoor gekozen om het arbeidsongeschiktheidspensioen aan u te laten uitbetalen? En gaat deze uit dienst? Dan zet ABP die betalingen stop. We informeren uw werknemer hierover en leggen uit dat het arbeidsongeschiktheidspensioen vanaf ontslagdatum naar de werknemer gaat.

Ontslaat of herplaatst u uw werknemer niet en is de WIA-uitkering ingegaan vóór 1 januari 2018? Dan kunt u een claim indienen bij ABP.

Wijzigt het dienstverband? Informeer ons dan. Er is dan geen recht meer op een claim. Wij keren het arbeidsongeschiktheidspensioen dan uit aan uw werknemer.

De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen hangt af van het inkomen en het arbeidsongeschiktheidspercentage. Als UWV de WIA-uitkering verandert, passen wij ook het arbeidsongeschiktheidspensioen aan.

InkomenHoogte arbeidsongeschiktheidspensioen
tot maximum dagloon10% x arbeidsongeschiktheidspercentage x (maximum) dagloon
boven maximum dagloon80% x arbeidsongeschiktheidspercentage x (dagloon min maximum dagloon)
vervolguitkering

65% x arbeidsongeschiktheidspercentage x (dagloon min minimumloon)

Let op: de aanvulling op de vervolguitkering ontvangt uw werknemer maximaal 10 jaar.

Heeft uw werknemer recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en dit ook aangevraagd? Dan kan uw werknemer ook in aanmerking komen voor premievrije pensioenopbouw. Daarvoor geldt de voorwaarde dat uw werknemer is ontslagen óf herplaatst in dezelfde of een andere functie. Voor het gedeelte dat uw werknemer arbeidsongeschikt is, loopt de pensioenopbouw door op basis van het pensioengevend inkomen vóór uw werknemer ziek werd. Uw werknemer, en u als werkgever, hoeft geen premie meer te betalen over het gedeelte dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Wij informeren uw werknemer als deze recht heeft op premievrije pensioenopbouw.

ArbeidsongeschiktheidspercentageOpbouwOpbouw bij dienstongeval of beroepsziekte
80-100%50%100%
65-80%40%80%
55-65%30%60%
45-55%25%50%
35-45%20%40%
 < 35% 0% -


Is uw werknemer arbeidsongeschikt door een dienstongeval en/of beroepsziekte? Dan is er mogelijk recht op verhoogde premievrije pensioenopbouw. Uw werknemer kan de verhoogde opbouw zelf aanvragen bij ABP.

Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kan het zijn dat uw werknemer minder of geen pensioen meer opbouwt. Uw werknemer kan er dan voor kiezen om de pensioenopbouw vrijwillig aan te vullen. Welke mogelijkheden zijn er? En wie regelt wat? Lees meer over pensioen aanvullen.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid levert u de deeltijdfactor aan voor het gedeelte dat uw werknemer daadwerkelijk werkt. Voor het arbeidsongeschikte gedeelte kan de werknemer arbeidsongeschiktheidspensioen krijgen. 

Als uw werknemer ontslag krijgt, levert u de ontslagdatum aan in de eerstvolgende gegevensaanlevering. Dat heeft gevolgen voor het pensioen. Lees meer over ontslag en uitdiensttreding.

Meer info & contact

Heeft u toch nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via relatiebeheer@abp.nl of telefoonnummer 045 579 65 56. Wij helpen u graag! Of neem eens een kijkje op de pagina's over arbeidsongeschiktheid. Hier vindt u nog meer handige informatie voor u als werkgever.