Wie doet wat rondom pensioen?

Informeert u uw werknemers over hun pensioen of verwijst u ze gelijk door? Als werkgever vertelt u uw werknemers over de arbeidsvoorwaarden. Daar hoort pensioen ook bij. U heeft als werkgever hierin zelfs een zorgplicht vanuit de Wet Pensioencommunicatie.

Wat houdt de Wet Pensioencommunicatie in?

In de Wet Pensioencommunicatie staat dat de werkgever en het pensioenfonds gezamenlijk een rol hebben in het goed informeren van uw werknemers. Voor veel mensen is pensioen immers een ver-van-mijn-bedshow. Als ze beter op de hoogte zijn van pensioen, kunnen zij een goede financiële planning voor hun oude dag maken. 

Daarom zorgen we er samen voor dat uw werknemer weet:

 • hoeveel pensioen uw werknemer opbouwt en wat deze uiteindelijk kan verwachten of dit voldoende is
 • wat de gevolgen zijn van gemaakte keuzes 
 • wat de eventuele risico’s zijn van de pensioenregeling

Vanuit de Wet Pensioencommunicatie heeft u, als werkgever, een zorgplicht naar uw werknemer toe als het gaat over pensioen:

 • Tijdig pensioenaangifte doen
  Zodat wij uw werknemers tijdig kunnen informeren over de hoogte van hun pensioen en de gevolgen van wijzigingen in hun persoonlijke situatie.
 • ABP informeren zodra er nieuwe werknemers in dienst treden
  Want uw nieuwe werknemers moeten binnen 3 maanden na indiensttreding een welkomstbrief van ABP hebben ontvangen.
 • Uw werknemer actief informeren bij belangrijke gebeurtenissen
  Zodat uw werknemer weet wat de gevolgen voor het pensioen zijn bij bijvoorbeeld ontslag, arbeidsongeschiktheid, andere baan of uit elkaar gaan. Ook moet uw werknemer weten welke keuzes er zijn rondom de pensioenregeling.
 • Uw werknemer verwijzen naar abp.nl en mijnpensioenoverzicht.nl
  Zodat uw werknemer zelf kan bekijken hoeveel pensioen deze opbouwt.

Ook ABP heeft plichten vanuit de wetgeving:

 • Correct, tijdig, duidelijk en evenwichtig communiceren over de pensioenregeling
  Zodat uw werknemer snapt waarom pensioen belangrijk is en een goede financiële planning voor de oude dag kan maken.
 • Uw werknemer binnen 3 maanden na indiensttreding een welkomstbrief sturen
  Zodra uw werknemer start met pensioen opbouwen bij ABP ontvangt deze de Pensioen 1-2-3. Hierin staat wat in de ABP-regeling geregeld is, maar ook wat er niet geregeld is. De opzet van de Pensioen 1-2-3 is voor alle pensioenuitvoerders gelijk. Daardoor kan uw werknemer makkelijker pensioenregelingen met elkaar vergelijken.
 • Uw werknemer een jaarlijks pensioenoverzicht sturen (digitaal of per post)
  Zodat uw werknemer inzicht krijgt in de hoogte van het (te bereiken) pensioen.
 • Uw werknemer binnen 3 maanden informeren bij wijzigingen
  Zodat uw werknemer weet wat wijzigingen in de pensioenregeling voor hem betekenen.
 • Uw werknemer informeren bij uitdiensttreding
  Als uw werknemer uit dienst gaat informeren wij uw werknemer met het zogenoemde ‘pensioenoverzicht einde deelneming’ over het opgebouwde pensioen en de keuzes die er zijn bij vertrek.
 • Uw werknemers op verzoek helpen bij vragen
  Bijvoorbeeld over de hoogte van hun pensioen als ze eerder willen stoppen met werken of hoe ze het pensioen kunnen verdelen bij een scheiding. Wij helpen ze dan inzicht hierin te krijgen.

 • Werkgeversnieuwsbrief Wegwijs
  Via de nieuwsbrief informeren wij u over wijzigingen in de pensioenregeling. Dit doen we zoveel mogelijk voorafgaand aan de communicatie aan uw werknemers zodat u voorbereid bent op eventuele vragen van uw werknemers.
 • Werkgeversbijeenkomsten
  Ieder jaar organiseren wij werkgeversbijeenkomsten om met u in gesprek te gaan over de pensioenregeling.
 • Persoonlijk contact met onze Werkgeversbediening
  Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Pensioenvoorlichting
  In samenspraak met u kijken we wat de mogelijkheden van pensioenvoorlichting zijn.
 • Communicatieplanner en andere handige tools
  In de communicatieplanner ziet u wanneer u of uw werknemers pensioeninformatie van ons ontvangen. Ook hebben we een aantal handige hulpmiddelen die u helpen om met uw werknemers in gesprek te gaan over pensioen.