Uw werknemer gaat met pensioen

Uw werknemer nadert de pensioenleeftijd. Welke wensen en keuzes zijn er rondom het pensioen en wat betekent dat financieel? Wat regelt u en welke acties onderneemt uw werknemer zelf?

 

Uw werknemer vraagt het pensioen zelf aan. Dit kan in MijnABP (inloggen met DigiD-app of met SMS-controle) vanaf 9 maanden voordat uw werknemer met pensioen wil. U helpt uw werknemer door uit te leggen hoe pensioen aanvragen werkt. 

Daarnaast geeft u de ingangsdatum van het (deeltijd)pensioen aan ons door via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP).