Pensioen aanvragen

Uw werknemer vraagt zelf zijn pensioen aan. U helpt door toe te lichten hoe dit werkt.

 

Uw werknemer kan vanaf 9 maanden voordat deze met pensioen wil het pensioen aanvragen. Dit doet uw werknemer digitaal in MijnABP.

  • In de Pensioenplanner van MijnABP doorloopt uw werknemer stap voor stap alle keuzes en ziet vervolgens direct wat dit financieel betekent.
  • Is alles naar wens ingevuld? Uw werknemer accepteert dan het pensioenvoorstel en verzendt de aanvraag. 
  • Uw werknemer ontvangt zo snel mogelijk een toekenningsbericht. Hierin staat hoeveel uw werknemer per maand ontvangt en hoe het pensioen is opgebouwd. Deze brief is ook terug te vinden in MijnABP.
  • Vanaf dat moment regelen wij het verder. Uw werknemer krijgt de eerste pensioenuitkering uiterlijk op de 24ste van de maand dat deze met pensioen gaat.