Uw werknemer wil het pensioen aanvullen

Uw werknemer wil het pensioen aanvullen. Welke mogelijkheden zijn er? Wanneer komt uw werknemer hiervoor in aanmerking? En wat moet u als werkgever hiervoor regelen?

Dit zijn de mogelijkheden om pensioen aan te vullen en de situaties waarin dat kan:

 • ABP ExtraPensioen: sparen voor extra pensioen via het brutosalaris, dit kan alleen binnen de fiscale ruimte van uw werknemer
 • Ouderdomspensioen verhogen met nabestaandenpensioen: dit kan op het moment dat uw werknemer pensioen opneemt en alleen met toestemming van de partner van uw werknemer 
 • Nettopensioenregeling: extra pensioen opbouwen is mogelijk voor werknemers met een pensioengevend inkomen boven € 137.800 (aftoppingsgrens) 
 • Pensioenopbouw aanvullen: dit kan een optie zijn voor uw (ex-)werknemer als er geen (volledige) pensioenopbouw meer is 

Hieronder leest u meer over de regelingen voor uw werknemers en wie wat moet regelen.

Met ABP ExtraPensioen kan uw werknemer sparen voor extra pensioen binnen de fiscale ruimte. Dit kan zolang uw werknemer werkt en via de werkgever pensioen opbouwt bij ABP. De hoogte van de fiscale ruimte voor 2024 vindt uw werknemer later dit jaar in MijnABP. Uw werknemer kan dan ook bij ABP een opgave van de fiscale ruimte opvragen.

Uw werknemer kan alleen sparen voor extra pensioen als hij nog fiscale ruimte heeft. U, als werkgever, stort dan vanuit zijn brutosalaris een bedrag op de rekening van ABP.

Voor een groot aantal werknemers hebben we de fiscale ruimte berekend. Uw werknemer ziet dit in MijnABP. Als zijn fiscale ruimte niet zichtbaar is in MijnABP, berekenen wij deze op verzoek. Vervolgens geeft uw werknemer de fiscale ruimte aan u door. Hierin staat hoeveel de werknemer mag inleggen en hoe dit werkt. Daarna stort u als werkgever het geld op de rekening van ABP. Op de pagina Een bedrag storten in ABP ExtraPensioen leest u hoe dat werkt.

Zo helpt u ons de inleg op tijd te verwerken
In december vragen veel werknemers om een berekening van de fiscale ruimte, omdat ze dit jaar nog een bedrag willen inleggen in het ABP ExtraPensioen. U kunt ons helpen om al deze aanvragen correct en op tijd te verwerken:

 • Vraag uw werknemer in MijnABP te kijken of hij nog fiscale ruimte heeft. In MijnABP kan uw werknemer ook meteen zelf berekenen wat een inleg aan ouderdomspensioen oplevert.
 • Is de fiscale ruimte niet zichtbaar? Deze wordt later dit jaar bekend. Als uw werknemer dan toch nog geen fiscale ruimte ziet in MijnABP, kan hij hiervoor een berekening aanvragen.
 • Controleer het betalingskenmerk goed als u een bedrag stort.
 • Let op: gebruik in de omschrijving altijd ‘81+klantnummer’

Zo zorgen we er samen voor dat de verwerking correct en op tijd plaatsvindt. En voorkomen we dat we stortingen moeten herstellen in de eerste maanden van het nieuwe jaar. Met uw hulp kunnen we de fiscale ruimte van het nieuwe jaar dan al eerder bekendmaken aan uw werknemer.

Lees meer over ABP ExtraPensioen op de pagina voor deelnemers.

Bij het aanvragen van ouderdomspensioen heeft uw werknemer 3 keuzes rondom nabestaandenpensioen:

 • het nabestaandenpensioen, dat de partner krijgt bij het overlijden van uw werknemer, laten zoals het is.
 • het nabestaandenpensioen dat de partner krijgt, verhogen met een deel van het ouderdomspensioen van uw werknemer.
 • het eigen ouderdomspensioen verhogen met (een deel van) het nabestaandenpensioen dat uw werknemer vanaf 1-7-1999 opbouwde. Hiervoor heeft uw werknemer toestemming van de partner nodig, schriftelijk of via MijnABP. Het nabestaandenpensioen wordt dan wel lager. Of vervalt zelfs.

Wijs uw werknemer erop dat het belangrijk is om deze keuzes met de partner te bespreken. Het ouderdomspensioen van uw werknemer kan namelijk minder worden. Of het nabestaandenpensioen kan minder of nul worden. In MijnABP kan uw werknemer de bedragen zien. De definitieve keuze geeft uw werknemer ook zelf door in MijnABP. Als werkgever hoeft u hier niets voor te doen. 

Let op: dit is een eenmalige keuze. Het besluit kan later niet worden gewijzigd of herroepen.

Op de pagina 'Meer pensioen voor u of uw partner' leest uw werknemer hoe de aanvraag werkt.

Uw werknemer bouwt over het pensioengevend inkomen boven € 137.800 (aftoppingsgrens) geen pensioen op. Met de nettopensioenregeling van ABP bouwt deze extra pensioen op over het bedrag boven de aftoppingsgrens. De premie betaalt uw werknemer uit het nettosalaris. U ontvangt van uw werknemer een kopie deelnamebewijs. Hierop staan de gegevens die u nodig heeft voor het inhouden en afdragen van de premie.

Informatie voor uw werknemer is te vinden op de pagina Nettopensioenregeling.

Heeft uw (ex-)werknemer geen (volledige) pensioenopbouw meer? Dan kan aanvullen een optie zijn. Dit is mogelijk in de volgende situaties:

 • Uw (ex-)werknemer werkt niet meer bij een ABP-werkgever en ontvangt geen WW- of ontslaguitkering.
 • Uw (ex-)werknemer krijgt AOW en treedt opnieuw in dienst bij een ABP-werkgever.
 • Uw (ex-)werknemer krijgt een arbeidsongeschiktheidspensioen.
 • Uw (ex-)werknemer krijgt een ontslag- of werkloosheidsuitkering vanuit een ontslag bij een ABP-werkgever.
 • U sprak met uw (ex-)werknemer bij het ontslag af dat u de pensioenopbouw aanvult.

Uw (ex-)werknemer betaalt de premie hiervoor zelf. De aanvraag regelt uw werknemer zelf via de rekentool. 

Heeft u met uw (ex-)werknemer afgesproken dat u de aanvulling tijdens de WW- en/of ontslaguitkering voor uw rekening neemt? Dan regelt u als werkgever de aanvraag, ook via de rekentool.

Op de pagina Pensioenbouw aanvullen leest uw werknemer hoe deze de pensioenopbouw op peil houdt.