Een bedrag storten in ABP ExtraPensioen

Wil uw werknemer sparen voor extra pensioen binnen de fiscale ruimte? Dan kunt u hiervoor vanuit het brutosalaris een bedrag storten op de rekening van ABP. Hoe werkt dit en wat is, voor u als werkgever, belangrijk om te weten?

Fiscale ruimte

Uw werknemer mag wettelijk een bedrag belastingvrij aan pensioen opbouwen. De fiscale ruimte is het verschil tussen dit bedrag en het bedrag dat uw werknemer al aan pensioen opbouwt. De inleg in het ABP ExtraPensioen van uw werknemer mag niet hoger zijn dan de fiscale ruimte. 

De hoogte van de fiscale ruimte is voor iedereen verschillend. Voor veel werknemers die bij ABP pensioen opbouwen, is de fiscale ruimte al nagenoeg volledig benut. Daarom kan de fiscale ruimte voor uw werknemers vrij klein zijn.

Uw werknemer kan de hoogte van de fiscale ruimte zien in MijnABP, elk jaar vanaf medio maart/april. Wordt hier geen bedrag getoond? Dan kan uw werknemer contact opnemen met de klantenservice. 

Een bedrag storten in het ABP ExtraPensioen

Uw werknemer geeft de fiscale ruimte aan u door. Daarna stort u als werkgever het geld op de rekening van ABP. Dit kan maandelijks of jaarlijks, maar ook één keer of af en toe:

  • Maak het bedrag over naar rekeningnummer NL57ABNA0593495004, t.n.v. Stichting Pensioenfonds ABP. 
  • Vermeld bij de omschrijving een code, die bestaat uit het getal 81 (AEP), direct gevolgd door het klantnummer van de werknemer voor wie de inleg bestemd is. Tussen de code 81 en het klantnummer mag geen spatie, punt, komma of koppelteken staan. Het klantnummer is bij uw werknemer bekend. Hij kan het vinden in MijnABP of op zijn UPO.
  • Vergeet niet om dit goed in uw eigen salarisadministratie te verwerken.
  • U kunt alleen een bedrag storten als uw werknemer nog in dienst is én fiscale ruimte heeft.

Wanneer zijn stortingen mogelijk?

Dit kan zodra de fiscale ruimte bekend is. Meestal is dit medio maart/april. Alleen als uw werknemer al vóór dit moment met pensioen of uit dienst gaat, kunt u al eerder een bedrag storten. In deze situaties wordt de fiscale ruimte handmatig vastgesteld. Dit kan op 2 manieren:

  • Uw werknemer kan zelf de fiscale ruimte opvragen via de klantenservice.
  • U neemt als werkgever contact op met Relatiebeheer, via relatiebeheer@abp.nl of 045 579 65 56. We sturen u dan een machtigingsformulier, waarmee de werknemer u kan machtigen om de fiscale ruimte op te vragen.

Zodra de fiscale ruimte is vastgesteld, kunt u een bedrag storten zoals u dat gewend bent.

Lukt een betaling niet?

Soms lukt een betaling niet. Hieronder leest u wat u dan kunt doen. 

  • De laatste inleg van een jaar moet 31 december op de rekening van ABP staan. Heeft u een bedrag gestort na die datum? Dan komt dit bedrag retour omdat het niet in dat kalenderjaar is gestort. De hoogte van de fiscale ruimte voor het nieuwe jaar moet nog berekend worden. Zodra deze bekend is - meestal medio maart/april - kunt u weer een nieuw bedrag storten.
  • Heeft u een verkeerd AEP-kenmerk gebruikt of komt het bedrag om een andere reden retour? Neem dan contact op met Relatiebeheer, via relatiebeheer@abp.nl of 045 579 65 56. We zoeken dan uit wat de oorzaak is en hoe dit kan worden opgelost.