Uw werknemer gaat meer of minder werken

Wat betekent meer of minder werken voor de pensioenopbouw? En wat regelt u als werkgever en wat doet uw werknemer zelf?

Ga in gesprek met uw werknemer

Het is belangrijk om uw werknemer er bewust van te maken dat meer of minder werken impact kan hebben op het pensioen. Bijvoorbeeld als uw werknemer ouderschapsverlof opneemt of met deeltijdpensioen gaat. ABP helpt u graag met het gesprek hierover. Onder andere met de HR-checklist 'Wegwijs in pensioen', de keuzehulp 'Doorwerken of met pensioen' en met de tool Overzicht & Inzicht in MijnABP. Zo krijgen uw werknemer en u snel inzicht in de gevolgen van meer of minder werken. 

Geeft uw werknemer aan dat deze minder wil werken? Relatiemanager John Lukje legt in de video uit hoe u hier als werkgever het beste mee om kunt gaan.

Deeltijdpensioen

Minder werken en alvast een deel van het pensioen opnemen? Dat kan met deeltijdpensioen. Hoe werkt dat precies? Wat betekent dit voor de pensioenopbouw? En waar moeten u en uw werknemer op letten?

Meer of minder werken: wie regelt wat?

Uw werknemer hoeft niets aan ons door te geven als deze meer of minder gaat werken. Dat is uw taak als werkgever. De gewijzigde uren geeft u aan ons door via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP)

Pensioen aanvullen

Als uw werknemer minder gaat werken, betekent dit vaak ook minder pensioenopbouw. Gelukkig zijn er wel mogelijkheden om de pensioenopbouw of het inkomensverlies aan te vullen. Kiest uw werknemer daarvoor? Dan vraagt uw werknemer dit zelf aan bij ABP, behalve bij ABP ExtraPensioen.