Uw werknemer begeleiden

Weet uw werknemer welke keuzes er zijn rondom pensioen? Ga ruim vóór de AOW-leeftijd met uw werknemer in gesprek over de wensen die er zijn. Er zijn 2 natuurlijke momenten om met uw werknemer in gesprek te gaan: met 55 en met 59 jaar. Daarin bespreekt u de mogelijkheden.

Welke keuzes kan uw werknemer maken?

Uw werknemer kan verschillende keuzes maken:

 • op welke leeftijd uw werknemer stopt (eerder met pensioen gaan, op de AOW-leeftijd of later met pensioen gaan)
 • of uw werknemer meteen volledig stopt of gedeeltelijk afbouwt
 • of uw werknemer het partnerpensioen verhoogt voor een hoger ouderdomspensioen of andersom
 • of uw werknemer eerst meer en later minder pensioen ontvangt of andersom
 • of uw werknemer een bedrag ineens laat uitkeren (waarschijnlijk mogelijk vanaf 2025)

Plan een gesprek in met uw werknemer als deze 55 jaar wordt. 

 • Bespreek tijdens dit gesprek welke wensen uw werknemer heeft rondom pensioen.
 • Vindt uw werknemer het lastig om de wensen op een rijtje te zetten? Doorloop samen de keuzehulp ‘Doorwerken of met pensioen’ voor werknemers. Deze keuzehulp helpt uw werknemer de mogelijke wensen voor later tastbaarder te maken. Uw werknemer ziet ook direct welke pensioenmogelijkheden er zijn. 
 • Wijs uw werknemer op de Pensioenplanner in MijnABP. Hiermee kan uw werknemer uitrekenen hoeveel pensioen deze krijgt en welke gevolgen eventuele keuzes hebben op het pensioen later. 
 • Heeft uw werknemer behoefte om meer inzicht te krijgen in inkomsten en uitgaven? Wijs dan op de online tool Overzicht & Inzicht. Deze staat ook in MijnABP.

Plan een gesprek met uw werknemer als deze 59 jaar wordt. Uw werknemer kan op zijn vroegst met 60 jaar met pensioen.

 • Wijs uw werknemers op de Keuzehulp in MijnABP. Deze tool is speciaal voor werknemers vanaf 59 jaar en 3 maanden en geeft inzicht in hun inkomen voor later. De tool biedt uw werknemers online keuzebegeleiding bij het plannen en aanvragen van hun pensioen. En coacht op een pensioenaanvraag die past bij hun financiële situatie. U kunt uw werknemers helpen door hen op deze nieuwe tool te wijzen.
 • Bespreek de keuzes die uw werknemer wil maken. Hebben u en uw werknemer hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met Relatiebeheer.

Uw werknemer kan in MijnABP zien welke keuzes er zijn en wat dit betekent voor het pensioen.
U kunt uw werknemer helpen door toe te lichten hoe het werkt of om mee te kijken in MijnABP.

Meer informatie over welke keuzes uw werknemer kan maken vindt u hier.

Wat als uw werknemer met pensioen wil?

Uw werknemer wil met pensioen. Hoe gaat u in gesprek over de pensioenwensen? Wat regelt u en wat moet uw werknemer zelf doen? We leggen het uit in deze video.

Of bekijk de video voor uw werknemers