Hoe werkt het ABP NabestaandenPensioen?

Uw werknemer bouwt ABP NabestaandenPensioen op. Dat is pensioen voor de (ex-)partner en kinderen als uw werknemer overlijdt.

De (ex-)partner ontvangt ABP NabestaandenPensioen als er sprake was van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of de partner was aangemeld op basis van een samenlevingscontract.

70% van het ouderdomspensioen opgebouwd na 2018 en over maximaal € 112.189

 • Vanaf 2018 ongeacht moment van overlijden
 • Vanaf 2018 volledig kapitaal gedekt
 • Over pensioen hoger dan € 112.189 is nettopensioenregeling mogelijk

Pensioentijd telt door tot de AOW-leeftijd

 • Als uw werknemer overlijdt voordat deze de AOW-leeftijd bereikt
 • En uw werknemer was nog in dienst of ontving een uitkering (WW of arbeidsongeschiktheidspensioen)

Geen herberekening meer bij nieuw partnerschap

 • Als de achtergebleven partner pas na 1-1-2018 een nieuwe relatie kreeg
 • De doortellingstijd tot de AOW-leeftijd vervalt dan niet

14% van het ouderdomspensioen vanaf 2018 (voor opbouw voor 2018 geldt een ander percentage)

 • 14% per kind
 • Als beide ouders zijn overleden, dan 28%
 • ABP keert tot maximaal 70% van het ouderdomspensioen uit
 • Heeft uw werknemer meer kinderen jonger dan 25 jaar? Dan krijgen alle kinderen een gelijk deel van deze 70%.

Bij overlijden voor AOW-leeftijd

 • Pensioentijd telt door tot AOW-leeftijd

Looptijd ABP NabestaandenPensioen vanaf 2018 verlengd van 21 naar 25 jaar

 • Lopende uitkeringen zijn niet aangepast
 • Als het kind een partner krijgt, eindigt het nabestaandenpensioen niet meer.