Hoe werkt het ouderdomspensioen?

Uw werknemer bouwt ouderdomspensioen op via de middelloonregeling. Het pensioen is dan het totaal van alle jaarbedragen bij elkaar.

  • Werkt uw werknemer deeltijd? Dan is de pensioenopbouw naar rato.
  • Eventuele indexaties en verlagingen beïnvloeden de hoogte.

Formule pensioenopbouw

De formule voor pensioenopbouw:

(Pensioengevend inkomen -/- franchise ) x opbouwpercentage x pensioengeldige tijd

  • De franchise en het opbouwpercentage zijn inkomensafhankelijk. 
  • Bij een pensioengevend inkomen hoger dan € 48.610,34 en lager dan € 128.810 is de franchise € 16.350 en het opbouwpercentage 1,875%.
  • Bij een pensioengevend inkomen tot en met € 48.610,34 is de franchise € 13.050 en het opbouwpercentage 1,701%.