Hoe werkt het ouderdomspensioen?

Uw werknemer bouwt ouderdomspensioen op via de middelloonregeling. Het pensioen is dan het totaal van alle jaarbedragen bij elkaar.

  • Werkt uw werknemer deeltijd? Dan is de pensioenopbouw naar rato.
  • Eventuele indexaties en verlagingen beïnvloeden de hoogte.

Formule pensioenopbouw

De formule voor pensioenopbouw:

(Pensioengevend inkomen -/- franchise ) x opbouwpercentage x pensioengeldige tijd

  • De franchise en het opbouwpercentage zijn inkomensafhankelijk. 
  • Bij een pensioengevend inkomen hoger dan € 42.900 en lager dan € 112.189 is de franchise € 14.550 en het opbouwpercentage 1,875%.
  • Bij een pensioengevend inkomen tot en met € 42.900 is de franchise € 11.650 en het opbouwpercentage 1,701%.