Uw werknemer neemt onbetaald verlof

Als uw werknemer met (gedeeltelijk) onbetaald verlof gaat, werkt deze gedurende een langere periode niet of minder. Dit betekent ook dat de werknemer tijdelijk geen of minder salaris krijgt. Afhankelijk van het soort onbetaald verlof heeft dit gevolgen voor de pensioenopbouw.

Hieronder leest u wat de gevolgen zijn voor de meest voorkomende soorten onbetaald verlof. En wat u als werkgever moet doen.

Goed om te weten: bij onbetaald verlof kan er afgeweken worden van de vaste premieverdeling. Wilt u weten hoe dit in uw sector geregeld is? Kijk dan in de cao.

Uw werknemer wil meer tijd voor de kinderen en neemt ouderschapsverlof op. Afhankelijk van de afspraken in de cao neemt uw werknemer gedeeltelijk of volledig onbetaald verlof. Tijdens het onbetaalde verlof lopen de premiebetaling en pensioenopbouw gewoon door. Het ouderschapsverlof is dus niet van invloed op het pensioen.

Uw werknemer neemt verlof om tijdelijk een politieke of openbare functie te vervullen. Bijvoorbeeld als wethouder of lid van het Europees Parlement. Bouwt uw werknemer tijdens het verlof elders pensioen op? Dan moet u dat verminderen van het pensioen dat bij ABP wordt opgebouwd.

Geef het gewijzigde dienstverband door

Als uw werknemer met politiek verlof gaat, bouwt deze minder pensioen op. Geef dit daarom door in de rubriek 'Verbijzondering inkomstenverhouding' van uw salarispakket. De verbijzondering is als volgt:

  • Politiek verlof = WGP

Uw werknemer neemt tijdelijk onbetaald verlof. Bijvoorbeeld om een sabbatical op te nemen.

Geef het gewijzigde dienstverband door

Als uw werknemer met onbetaald verlof gaat, blijft deze hetzelfde pensioen opbouwen. U moet dit onbetaalde verlof wel doorgeven. Geef dit door in de rubriek 'Verbijzondering inkomstenverhouding' van uw salarispakket. De verbijzondering is als volgt:

  • Onbetaald verlof = WGP

Veelgestelde vragen

Voor de premiebetaling maken we geen verschil tussen betaald of onbetaald verlof. Tijdens het onbetaald verlof van uw werknemer blijft u, als werkgever, verantwoordelijk voor de volledige premieafdracht aan ABP. Voor de pensioenopbouw en premiebetaling verandert er daardoor niets, voor zover dit is toegestaan binnen de Wet op de loonbelasting. 

In uw cao kunnen andere afspraken staan over het onbetaald verlof en over de verdeling van de premie tussen u en uw werknemer. Het is mogelijk om bij onbetaald verlof van de reguliere premieverdeling af te wijken. De werknemer blijft wel altijd verplicht minimaal 30% van de premie betalen. Maar het kan dus niet zo zijn dat u als werkgever 100% van de premie betaalt. Andersom kan wel (de werknemer betaalt 100%). Dit staat in de pensioenovereenkomst.

ABP kan niet bepalen of u als werkgever moet meewerken aan een verzoek van uw werknemer om onbetaald verlof op te nemen. Maar stemt u ermee in, dan betekent dit dat u de volledige pensioenpremies af blijft dragen aan ABP.

Als een werknemer door verlof geen (volledig) inkomen heeft, blijven het pensioengevend inkomen en de deeltijdfactor hetzelfde als wanneer de werknemer geen verlof had gehad. Dat staat in het ABP pensioenreglement. Ondanks dat uw werknemer geen of minder salaris ontvangt, blijft het dienstverband tijdens het onbetaald verlof dus intact. Daarom mag de deeltijdfactor niet worden aangepast.

Als een werknemer door verlof geen (volledig) inkomen heeft, blijft het pensioengevend inkomen hetzelfde als wanneer de werknemer geen verlof had gehad. Dat staat in het ABP pensioenreglement. Tijdens het onbetaald verlof blijft de premie daarom ook hetzelfde.

Gaat uw werknemer tijdens het onbetaald verlof ergens anders werken en pensioen opbouwen? Dan moet de pensioenopbouw bij ABP stoppen. Soms is de pensioenopbouw in de andere betrekking lager dan die bij ABP zou zijn tijdens het verlof. Dan is de salderingsregeling van toepassing: uw werknemer mag dan voor het surplus bij ABP pensioen blijven opbouwen.

Meer weten?

Bekijk ook eens wat er in het pensioenreglement staat over verlof.