Premie, facturen en nabetalingen

U betaalt maandelijks de pensioenpremie voor uw werknemers. Hoe werkt dat precies?

Zelf de premie berekenen

U ontvangt van ABP geen facturen voor de maandelijkse pensioenpremie. Net als bij belastingaangiften berekent u de premies zelf. U draagt altijd de volledige premie af aan ABP, behalve als uw werknemer vrijwillig pensioen opbouwt. In de pensioenovereenkomst staat welk deel van de premies u op uw werknemer mag verhalen.

Betaal de premies op tijd

  • Betaal de premies uiterlijk in de maand nadat u de premie hebt verrekend met het salaris. De premies van januari betaalt u dus uiterlijk 28 februari (in een schrikkeljaar 29 februari), de premies van februari uiterlijk 31 maart, etc.
  • U gebruikt voor de betaling het juiste rekeningnummer en betaalkenmerk.

Hieronder leest u meer over premie betalen, rentefacturen en nabetalingen.

Het rekeningnummer waar u de premie naar overmaakt is: NL93ABNA0609899384 

Het betaalkenmerk is opgebouwd uit de volgende 16 posities:
uw werkgeversnummer + kenmerk PAN + periode levering

Bijvoorbeeld: uw omschrijving van de betaalopdracht voor de levering van januari 2021 ziet er als volgt uit: 1234567PAN202101. 

Om uw betaling correct en tijdig te verwerken is het van belang dat u het juiste betaalkenmerk vermeldt bij de overschrijving.

ABP gebruikt het systeem van ‘aangifte en afdracht’. U levert gegevens aan uit het personeels- en salarissysteem. Deze gegevens vormen de basis voor de af te dragen premies. De premies berekent u zelf (net als bij belastingaangiften). Kijk hiervoor in de premietabel. De dag na de levering kunt u de ontstane vordering raadplegen in het financieel tabblad. U ontvangt van ons dus geen facturen.

Via het tabblad ‘Financieel’ in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) ziet u in één oogopslag:

  • welke betalingen u gedaan heeft;
  • wat er nog open staat.

Heeft u openstaande vorderingen? U vindt op dit tabblad ook het betaalkenmerk en de vervaldatum terug.

Wilt u de specificaties van een betaling inzien? Dan kan via de button 'details'. U ziet daar de gegevens van uw werknemers en de bijbehorende premiebedragen.

Direct naar het Selfservice Werkgevers Portaal

Heeft u verkeerde gegevens doorgegeven of bent u bepaalde gegevens vergeten? Geef dit dan alsnog aan ons door met behulp van uw loonsoftware of het Selfservice Werkgevers Portaal. Als u door deze correctie premies moet nabetalen, dan moet u mogelijk ook wettelijke rente betalen aan ABP.
Als u de verschuldigde premies onvolledig of te laat betaalt, stuurt ABP u een rentefactuur. De te betalen wettelijke rente hangt af van de hoogte van de wettelijke rente tijdens de betaalachterstand.
Soms doet u met terugwerkende kracht een betaling aan uw werknemer of uitkeringsgerechtigde: 
  • Is de nabetaling het gevolg van een wijziging in de deeltijdfactor? Geef de gewijzigde deeltijdfactor dan aan ons door. Door de wijziging veranderen de premiegrondslagen en premiebedragen voor de periode waarin de gewijzigde deeltijdfactor geldt.
  • Als een toelage achteraf wordt uitbetaald, voegt u de toelage toe aan het pensioengevend inkomen van het volgend jaar. Hierdoor wijzigen de premiegrondslagen en premiebedragen niet in het huidige jaar, maar pas in het volgend jaar.
Heeft u werknemers die deelnemen aan de nettopensioenregeling? Dat betekent dat u maandelijks de nettopensioenpremie inhoudt op het salaris van de deelnemer en deze overmaakt aan het pensioenfonds.

Alleen rekeningoverzicht bij verschil

Als er een verschil zit tussen de vordering en de betaling dan ontvangt u op iedere eerste werkdag van de maand een rekeningoverzicht. Het rekeningoverzicht geeft inzicht in tegoeden en achterstanden. Om in de toekomst niet steeds over en weer betalingen en correcties te hoeven doen, kunt u de betalingen in één keer met elkaar verrekenen: 

  • Toont het rekeningoverzicht een achterstand? Dan betaalt u dit bedrag boven op de reguliere maandpremie.
  • Toont het rekeningoverzicht een tegoed? Dan brengt u dit saldo in mindering op de reguliere maandpremie.
  • Is er geen tegoed of achterstand, dan draagt u de reguliere maandpremie af per werknemer.

Nettopensioenpremie betalen

U betaalt het saldo van de nettopensioenpremie per werknemer afzonderlijk. Bij de betaling gebruikt u de betaalomschrijving (het polisnummer). Die vindt u terug in het rekeningoverzicht.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de nettopensioenregeling, het betalen van de nettopensioenpremie of het rekeningoverzicht? Bel dan met 045 579 70 75. Bezwaren tegen de premie vanwege uitdiensttreding of andere redenen kunt u ook telefonisch aan ons doorgeven. Vragen kunt u ook stellen via premie-incasso@abp.nl.
Hulp nodig?