Correcties, rentefacturen en nabetalingen

Wilt u aangeleverde gegevens corrigeren? Ontvangt u een rentefactuur van ABP of moet u met terugwerkende kracht een betaling aan uw werknemer doen? We leggen u graag uit hoe het werkt.

Correcties doorgeven

Heeft u verkeerde gegevens doorgegeven of bent u bepaalde gegevens vergeten? Geef dit dan alsnog aan ons door met behulp van uw loonsoftware of het Selfservice Werkgevers Portaal. Als u door deze correctie premies moet nabetalen, dan betaalt u mogelijk ook wettelijke rente aan ABP.

Rentefacturen

Als u de verschuldigde premies onvolledig of te laat betaalt, stuurt ABP u een rentefactuur. De te betalen wettelijke rente hangt af van de hoogte van de wettelijke rente tijdens de betaalachterstand.

Nabetalingen

Soms doet u met terugwerkende kracht een betaling aan uw werknemer of uitkeringsgerechtigde: 

  • Is de nabetaling het gevolg van een wijziging in de deeltijdfactor? Geef de gewijzigde deeltijdfactor dan aan ons door. Door de wijziging veranderen de premiegrondslagen en premiebedragen voor de periode waarin de gewijzigde deeltijdfactor geldt.
  • Als een toelage achteraf wordt uitbetaald, voegt u de toelage toe aan het pensioengevend inkomen van het volgend jaar. Hierdoor wijzigen de premiegrondslagen en premiebedragen niet in het huidige jaar, maar pas in het volgend jaar.