Premie berekenen en betalen

U ontvangt van ABP geen facturen voor de maandelijkse pensioenpremie. Deze berekent u zelf voor uw werknemer. U draagt altijd de volledige premie af aan ABP, behalve als uw werknemer vrijwillig pensioen opbouwt. In de pensioenovereenkomst staat welk deel van de premies u op uw werknemer mag verhalen.

Betalen op aangifte

ABP gebruikt het systeem van ‘aangifte en afdracht’. U levert gegevens aan uit het personeels- en salarissysteem. Deze gegevens vormen de basis voor de af te dragen premies. De premies berekent u zelf (net als bij belastingaangiften). De dag na de levering kunt u de ontstane vordering raadplegen in het financieel tabblad. U ontvangt van ons dus geen facturen.

Betaal de premies uiterlijk in de maand nadat u de premie hebt verrekend met het salaris. De premies van januari betaalt u dus uiterlijk 28 februari (in een schrikkeljaar 29 februari), de premies van februari uiterlijk 31 maart, etc.

Het rekeningnummer waar u de premie naar overmaakt is: NL93ABNA0609899384 

Het betaalkenmerk is opgebouwd uit de volgende 16 posities:
uw werkgeversnummer + kenmerk PAN + periode levering

Bijvoorbeeld: uw omschrijving van de betaalopdracht voor de levering van januari 2021 ziet er als volgt uit: 1234567PAN202101. Het is van belang dat het betaalkenmerk geen spaties bevat.

Om uw betaling correct en tijdig te verwerken is het van belang dat u het juiste betaalkenmerk vermeldt bij de overschrijving.

Via het tabblad ‘Financieel’ in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) ziet u in één oogopslag:

  • uw vorderingen (openstaand en betaald)
  • uw betalingen

Heeft u openstaande vorderingen? U vindt op dit tabblad ook het betaalkenmerk en de vervaldatum terug.

Wilt u de specificaties van een betaling inzien? Dat kan via de button 'details'. U ziet daar de gegevens van uw werknemers en de bijbehorende premiebedragen.

Direct naar het Selfservice Werkgevers Portaal

Kunt u een keer niet of niet op tijd betalen? Dan kan een betalingsregeling helpen. Dit zijn de voorwaarden: 

  • U kunt 1x per 12 maanden een betalingsregeling aanvragen.
  • U heeft geen openstaande vorderingen bij ons incassobureau.
  • U komt uw verplichtingen niet na? Dan vervalt de regeling per direct en betaalt u de gangbare incassokosten.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Stuur een e-mail naar premie-incasso@abp.nl.

Bent u bestuurder en verwacht u dat u door financiële problemen de pensioenpremies voor uw werknemers niet meer kunt betalen? Dan is er misschien sprake van blijvende betalingsonmacht. U moet betalingsonmacht bij ons melden. Daarvoor gebruikt u dit formulier. Meldt u de betalingsonmacht niet? Dan kunnen wij u persoonlijk aansprakelijk stellen.