Premie betalen voor nettopensioenregeling

Heeft u werknemers die deelnemen aan de nettopensioenregeling? Dat betekent dat u maandelijks de nettopensioenpremie inhoudt op het salaris van de deelnemer en deze overmaakt aan het pensioenfonds.

Nettopensioenpremie betalen

U betaalt het saldo van de nettopensioenpremie per werknemer afzonderlijk. Bij de betaling gebruikt u de betaalomschrijving (het polisnummer). Die vindt u terug in het rekeningoverzicht.

  • Het rekeningnummer waar u de premie naar overmaakt is: NL52ABNA0586336494.
  • Het betaalkenmerk is opgebouwd uit de volgende 16 posities: NPSA + 9-cijferig klantnummer + 3-cijferig polisnummer. Bijvoorbeeld: NPSA123456789001. Het is van belang dat het betaalkenmerk geen spaties bevat.

In de toelichting voor werkgevers leest u meer over de premie-inning van de nettopensioenregeling. 

Alleen rekeningoverzicht bij verschil

Als er een verschil zit tussen de vordering en de betaling dan ontvangt u op iedere eerste werkdag van de maand een rekeningoverzicht. Het rekeningoverzicht geeft inzicht in tegoeden en achterstanden. Om in de toekomst niet steeds over en weer betalingen en correcties te hoeven doen, kunt u de betalingen in één keer met elkaar verrekenen: 

  • Toont het rekeningoverzicht een achterstand? Dan betaalt u dit bedrag boven op de reguliere maandpremie.
  • Toont het rekeningoverzicht een tegoed? Dan brengt u dit saldo in mindering op de reguliere maandpremie.
  • Is er geen tegoed of achterstand, dan draagt u de reguliere maandpremie af per werknemer.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over de nettopensioenregeling, het betalen van de nettopensioenpremie of het rekeningoverzicht? Bel dan met 045 579 70 75. Bezwaren tegen de premie vanwege uitdiensttreding of andere redenen kunt u ook telefonisch aan ons doorgeven. Vragen kunt u ook stellen via premie-incasso@abp.nl.