Pensioenregeling in het kort

ABP regelt de pensioenen voor organisaties die actief zijn in de sector overheid en onderwijs. Maar liefst 1 op de 6 mensen in Nederland ontvangt nu of in de toekomst een pensioen van ABP.

 • Uw werknemer bouwt bij ABP pensioen op voor als hij met pensioen gaat of als hij arbeidsongeschikt raakt. Of voor zijn nabestaanden als hij overlijdt.
 • Voor werknemers met een inkomen boven de € 110.111 bieden wij een nettopensioenregeling aan.
 • Werknemers en werkgevers betalen premie. Werknemers betalen 30% van de premie en werkgevers 70%.

Uw werknemer bouwt ouderdomspensioen op via de middelloonregeling. Het pensioen is dan het totaal van alle jaarbedragen bij elkaar.

 • Werkt uw werknemer deeltijd? Dan is de pensioenopbouw naar rato.
 • Eventuele indexaties en verlagingen beïnvloeden de hoogte.

Formule pensioenopbouw

De formule voor pensioenopbouw:
(Pensioengevend inkomen -/- franchise ) x opbouwpercentage x pensioengeldige tijd

 • De franchise en het opbouwpercentage zijn inkomensafhankelijk.
 • Bij een inkomen hoger dan € 40.683,02 en lager dan € 107.593 is de franchise € 13.800 en het opbouwpercentage 1,875%
 • Bij een inkomen tot en met € 40.683,02 is de franchise € 11.050 en het opbouwpercentage 1,701%

Uw werknemer bouwt ABP NabestaandenPensioen op. Dat is pensioen voor de (ex-)partner en kinderen als uw werknemer overlijdt. 

De (ex-)partner ontvangt ABP Nabestaandenpensioen als er sprake was van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. Kinderen jonger dan 25 jaar ontvangen ook ABP NabestaandenPensioen.

Hoogte nabestaandenpensioen (ex-)partner

70% van het ouderdomspensioen opgebouwd over maximaal € 110.111
 • Vanaf 2018 ongeacht moment van overlijden
 • Vanaf 2018 volledig kapitaal gedekt
 • Over pensioen hoger dan € 110.111 is nettopensioenregeling mogelijk
Overlijdt uw werknemer voordat hij de AOW-leeftijd bereikt
 • Pensioentijd telt door tot AOW-leeftijd
 • Uw werknemer was nog in dienst of ontving een uitkering (WW of arbeidsongeschiktheidspensioen)
Geen herberekening meer bij nieuw partnerschap
 • Als de achtergebleven partner pas na 1-1-2018 een nieuwe relatie kreeg
 • De doortellingstijd tot de AOW-leeftijd vervalt dan niet

Hoogte nabestaandenpensioen kinderen

14% van het ouderdomspensioen vanaf 2018

 • 14% per kind
 • Als beide ouders zijn overleden, dan 28%
 • ABP keert tot maximaal 70% van het ouderdomspensioen uit
Bij overlijden voor AOW-leeftijd
 • Pensioentijd telt door tot AOW-leeftijd
Looptijd ABP Nabestaandenpensioen vanaf 2018 verlengd van 21 naar 25 jaar
 • Lopende uitkeringen zijn niet aangepast
 • Als het kind een partner krijgt, eindigt het nabestaandenpensioen niet meer.

Het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WIA-uitkering en ontvangt uw werknemer als hij minimaal voor 35% arbeidsongeschikt is.

Lees meer over pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Uw werknemer bouwt over het pensioengevend vermogen boven € 110.111 geen pensioen op. Hij kan dit compenseren met de nettopensioenregeling van ABP.

Lees meer over de nettopensioenregeling

Hulp nodig?