Header kwartaalbericht Q1 2024 - feest voor beleggers?

Goed eerste kwartaal dankzij beleggingen

ABP in het 1e kwartaal
23 april 2024

Onze financiële positie is in het eerste kwartaal van 2024 verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeg van 110,5% naar 112,9% eind maart 2024. Dat is vooral te danken aan het rendement (+2,5%) dat we in het eerste kwartaal maakten op beleggingen.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “We hebben een goed eerste kwartaal achter de rug. De financiële positie van ABP verbeterde. We behaalden een mooi rendement op onze beleggingen en daardoor groeide ons vermogen naar €514 miljard. Ook zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de overgang naar het vernieuwde contract. We liggen op koers en werken gestaag door om het vernieuwde pensioen vorm te geven. Het is belangrijk dat we in rustig vaarwater hier verder aan kunnen blijven werken. Voor ons staat nog steeds als een paal boven water dat vernieuwing nodig is en dat het goed en evenwichtig uitpakt voor onze deelnemers, jong en oud.”

Wat kan uw werknemer verwachten?

In januari van dit jaar hebben we de pensioenen met ruim 3% verhoogd. Daarmee werd de prijsstijging van september 2022 tot september 2023 (3,03%) volledig gecompenseerd. Eind november van dit jaar beoordeelt ABP opnieuw of en hoeveel de pensioenen in 2025 verhoogd kunnen worden. Daarbij kijken we naar de financiële positie van eind oktober en de prijsstijging tussen september 2023 en september 2024, waarbij we rekening houden met de belangen van alle groepen deelnemers. Het bestuur bepaalt welke verhoging hierbij past.

Dekkingsgraad stijgt

In het eerste kwartaal van 2024 steeg de actuele dekkingsgraad van 110,5% naar 112,9%. Het rendement en de stabiele rekenrente leverden hier een bijdrage aan. We boekten in het eerste kwartaal een rendement van +2,5% (+€12,6 miljard). Hiermee steeg het vermogen eind maart naar €514 miljard. 

Hoe lang blijven de rendementen hoog?

De rendementen in het eerste kwartaal waren zo hoog dat het afgelopen kwartaal de boeken in gaat als een van de beste deze eeuw. Hoe lang kan dat goed gaan? In de kwartaalupdate vertelt hoofdeconoom Thijs Knaap vertelt er meer.