ABP terugblik 2023

Nieuw beleggingsbeleid voor een veranderende wereld

€10 miljard aan impactbeleggingen in Nederland
4 maart 2024

De samenleving en economie veranderen en ons duurzaam en verantwoorde beleggingsbeleid verandert mee. We zien dat vooral klimaat en biodiversiteit voor die grote veranderingen zorgen. Om ook in de toekomst goede beleggingsrendementen te behalen, is het verstandig hierop in te spelen. Daarbij ontstaan ook kansen om een positieve bijdrage te leveren. In onze aandelenportefeuille maken we daarom een nieuwe selectie van bedrijven waarin we willen beleggen. Ons doel met het nieuwe beleid is en blijft onze deelnemers een goed pensioen in een leefbare wereld te kunnen bieden. 

final-step-b4d7e46405

Het nieuwe beleid in het kort

  • speelt in op 2 grote veranderingen: klimaat en biodiversiteit
  • €30 miljard voor beleggingen die financieel én maatschappelijk rendement opleveren
  • nieuwe selectie in de aandelenportefeuille van bedrijven waarin we willen beleggen 

We investeren €10 miljard in Nederland

Eén van de doelen in het nieuwe beleid is dat we €30 miljard investeren in beleggingen die niet alleen zorgen voor een goed pensioen, maar ook een positieve impact op de omgeving hebben. €10 miljard van deze zogenoemde impactbeleggingen willen we doen in Nederland. Daarbij richten we ons bijvoorbeeld op duurzame en betaalbare energie, betaalbare woningen, en de financiering van groeiondernemingen in Nederland. Hier zetten we vooral in op betaalbare (huur)woningen en de energietransitie; de overstap op duurzame energie. Veel deelnemers staan achter deze investeringen.

‘Ook wij moeten blijven vernieuwen’

ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen ziet dat verandering nodig is: “Voor bedrijven is vernieuwing van alle tijden en noodzakelijk in een veranderende economie. Het bedrijfsleven moet nu aan de slag met klimaatbeleid en behoud van natuur en biodiversiteit. Die veranderende wereld heeft ook impact op onze beleggingen. ABP wil met het vernieuwde beleid de risico’s van die veranderende economie voor de beleggingsportefeuille beter beheersen. En dus moeten ook wij vernieuwen. Omgekeerd hebben onze beleggingen impact op de wereld. Dat biedt kansen om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Door bijvoorbeeld te beleggen in een duurzame en betrouwbare energievoorziening en in betaalbare huurwoningen, ook in Nederland. Op die manier betalen beleggingen van ABP zich op meerdere manieren uit aan onze deelnemers. Dit is ook de wens van veel deelnemers.”

Beleggingen in lijn met internationale verdragen

Klimaat en biodiversiteit zien we als de belangrijkste thema’s waarop de samenleving en de economie veranderen. Deze veranderingen brengen risico’s en kansen met zich mee. Daarnaast zijn het respecteren van mensenrechten en goed bestuur belangrijk voor ons. In het nieuwe beleggingsbeleid stellen we doelen en scherpen we criteria aan. Zo brengen we de beleggingsportefeuille op deze thema’s in lijn met internationale verdragen. Denk aan het klimaatakkoord van Parijs en het biodiversiteitsakkoord van Kunming-Montreal. Dat doen we onder meer via ons engagement- en stembeleid, door impactbeleggen en door de aangescherpte samenstelling van onze aandelenportefeuille.

Scherpere keuzes in welke bedrijven we beleggen

In onze aandelenportefeuille maken we een nieuwe selectie. Bedrijven die de risico’s van een veranderende wereld goed beheersen, passen bij ABP. Bedrijven die onlosmakelijk verbonden zijn met klimaatverandering en niet kunnen of willen veranderen, passen niet meer bij ons. Andere bedrijven willen we stimuleren om (sneller) te veranderen. We gaan het gesprek aan (engagement) met grootverbruikers van energie en bedrijven die een grote impact hebben op het klimaat.

Rendement, risico, kosten en duurzaamheidsprestaties

We kijken altijd naar 4 zaken: rendement, risico, kosten én hoe duurzaam en verantwoord een belegging is. Alleen door deze kenmerken samen te bekijken, kunnen we onze belofte van een goed pensioen in een leefbare wereld waarmaken.