ABP terugblik 2023

Onze financiële positie was stabiel

Toch veranderde er veel
26 januari 2024

Onze financiële positie was stabiel in 2023. Dat komt vooral doordat de actuele dekkingsgraden van begin en eind 2023 ongeveer gelijk waren (ruim 110%). Toch veranderde er veel in 2023. In dit artikel leest u hoe de dekkingsgraden, beleggingen en verplichtingen van ABP zich vorig jaar ontwikkelden. 

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “Doordat de rente in het laatste kwartaal scherp daalde stegen onze verplichtingen, maar ook trokken de financiële markten aan en zorgde dat voor positief rendement aan het einde van 2023. En dankzij de overgang naar het vernieuwde stelsel mochten we voor de 3e keer gebruikmaken van soepelere regels van de overheid. Daardoor konden we de pensioenen per januari 2024 weer verhogen met ruim 3%. In het laatste kwartaal ontstond er na de verkiezingen opnieuw discussie over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dat is absoluut onwenselijk. Wijzigingen in de Wtp zijn niet nodig. De wet is zeer zorgvuldig en democratisch tot stand gekomen en is beter voor onze leden.”

Wat kunnen uw werknemers verwachten?

We zijn blij dat we de pensioenen van uw werknemers weer konden verhogen met de prijsstijgingen (van september 2022 tot september 2023). Werknemers die nog pensioen opbouwen, zien dit terug in MijnABP. De rest van het jaar blijven de pensioenen gelijk. Eind november beoordeelt het bestuur of de pensioenen in 2025 veranderen of gelijk blijven. 

Dekkingsgraden daalden heel licht in 2023

De actuele dekkingsgraad laat zien of ABP genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Hij geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen van het fonds en alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen. In 2023 daalde de actuele dekkingsgraad licht van 110,9% naar 110,5%. In de eerste 3 kwartalen steeg de dekkingsgraad gestaag tot 118,6%. Dit kwam door de bescheiden rendementen en de gestegen rente. In het 4e kwartaal verwerkten we de pensioenverhoging van 3,03% in de dekkingsgraad. Dat had een negatief effect. Niet omdat dat veel geld kost, maar omdat de verplichtingen voor de toekomst hiermee omhoog gaan.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, geeft de beleidsdekkingsgraad een stabieler beeld van onze financiële positie. Deze dekkingsgraad wordt daarom gebruikt bij besluiten over het verhogen van de pensioenen. In 2023 daalde de beleidsdekkingsgraad: van 118,6% naar 113,9%. 

Positief rendement: +9,3%

Het beschikbaar vermogen van ABP steeg in 2023 van €459 miljard naar €502 miljard. We boekten in 2023 een rendement van +9,3% (+€42,6 miljard). Dit is vooral te danken aan het behaalde rendement in het 4e kwartaal: +9,7% (€44,3 miljard). Dit had te maken met de scherp dalende rente waardoor de financiële markten opveerden. 

Wilt u meer weten over onze beleggingsresultaten in het 4e kwartaal? Bekijk dan onze Kwartaal update. Hierin geeft hoofdeconoom Thijs Knaap u de achtergronden bij de cijfers.