man en vrouw zitten samen op een bankje

Dekkingsgraad

Heeft ABP genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen? Dat laat de dekkingsgraad zien. Elke maand rapporteren wij 2 dekkingsgraden:

  1. de actuele dekkingsgraad, en 
  2. de beleidsdekkingsgraad

1. Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is een momentopname. Die laat zien of ABP genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Is de actuele dekkingsgraad 100%? Dan hebben we voor elke € 100 die we (straks) aan pensioen moeten betalen precies € 100 aan vermogen. De actuele dekkingsgraad stellen we vast aan het eind van elke maand. 


Op 30 april 2023 was de actuele dekkingsgraad 112,7%.

De dekkingsgraad van eind mei publiceren we op donderdag 15 juni 2023.

Bekijk onze actuele financiële situatie

2. Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, stijgt en daalt deze dekkingsgraad niet zo snel van maand tot maand als de actuele dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad geeft daardoor een stabieler beeld van onze financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad wordt daarom gebruikt bij besluiten over onder meer waardeoverdracht en het verhogen van de pensioenen (indexatie). 

Op 30 april 2023 was de beleidsdekkingsgraad 117,8%.

Lees meer over het verhogen van de pensioenen (indexatie)

Waardeoverdracht aanvragen

Bouwt u bij ons pensioen op? Dan kunt u kiezen voor waardeoverdracht. Dit betekent dat u eerder opgebouwd pensioen bij een andere pensioenuitvoerder meeneemt naar ABP. Hoe u dit doet, leest u op de pagina over waardeoverdracht.

De beleidsdekkingsgraad berekenen we met de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

MaandenDekkingsgraad
mei 2022125,1%
juni 2022122,7%
juli 2022119,6%
augustus 2022125,6%
september 2022124,2%
oktober 2022125,5%
november 2022109,8%
december 2022110,9%
januari 2023111,1%
februari 2023114,1%
maart 2023111,9%
april 2023112,7%
Gemiddelde van 12 maanden117,8%

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om financiële buffers te hebben: extra geld voor tijden dat het financieel slechter gaat.

De pensioenregels schrijven voor dat onze beleidsdekkingsgraad 126%* moet zijn. Dan hebben we voldoende financiële buffers. Ook is wettelijk bepaald dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder 104,2% mag liggen.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

Is onze beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad van 126%*, dan moeten we een herstelplan opstellen om binnen 10 jaar weer een dekkingsgraad van minimaal 126% te hebben. Als dit volgens de voorgeschreven rekenregels niet in 10 jaar lukt, dan moeten we de pensioenaanspraken verlagen.

Is de beleidsdekkingsgraad 6 jaareindes achter elkaar lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% en ligt de actuele dekkingsgraad op het laatste meetmoment ook onder 104,2%? Dan moet ABP ook de pensioenen verlagen. Een eventuele verlaging mag over een aantal jaren gespreid worden.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.

De kritische dekkingsgraad is de dekkingsgraad waarbij ABP (volgens het herstelplan) in precies 10 jaar de vereiste beleidsdekkingsgraad van 126%* kan bereiken. Als aan het einde van het jaar de actuele dekkingsgraad lager is dan de kritische dekkingsgraad, moet ABP de pensioenaanspraken verlagen. Om zo tijdig te kunnen herstellen tot aan de vereiste dekkingsgraad.

* Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan deze grens verschuiven.