• Contact

Onze financiële situatie

Onze financiële situatie wordt door verschillende factoren beïnvloed. De dekkingsgraad is hierbij de graadmeter en geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en verplichtingen. 

In het dashboard ziet u de financiële situatie van ABP per 31 mei 2024:

Actuele dekkingsgraad
115,1%
groene pijl omhoog

1,7% hoger dan in april 2024

Beleidsdekkingsgraad
114,0 %
Groene pijl omhoog

0,1% hoger dan in april 2024

De actuele dekkingsgraad laat zien of ABP genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Als de dekkingsgraad 100% is, heeft ABP voor elke € 100 die we aan pensioen moeten betalen precies € 100 euro vermogen. Deze dekkingsgraad wordt gebruikt bij besluiten over of collectieve waardeoverdracht mogelijk is. 

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad wordt gebruikt bij besluiten over of individuele waardeoverdracht mogelijk is en indexatie van pensioenen. 

Hoger dan 110 %

Er is ruimte om te indexeren.

Lager dan 110 %

De beleidsdekkingsgraad is niet hoog genoeg voor indexatie.

 

 

Meer infomatie over de dekkingsgraad

Hoe komt de actuele dekkingsgraad tot stand?

Bezittingen

€ 503 miljard
Rode  pijl lager dan

Stijging van € 5 mld ten opzichte van april 2024

Bezittingen zijn het beschikbaar vermogen van ABP.

  • Als het vermogen groeit, heeft dit een postief effect op de dekkingsgraad.
  • Als het vermogen daalt, heeft dit een negatief effect op de dekkingsgraad.

Verplichtingen

€ 437 miljard
Rode  pijl  lager dan

Daling van € 2 mld ten opzichte van april 2024

Onze verplichtingen bestaan uit de pensioenen die wij nu en in de toekomst moeten uitbetalen.

  • Als de verplichtingen dalen, heeft dit een postief effect op de dekkingsgraad.
  • Als de verplichtingen stijgen, heeft dit een negatief effect op de dekkingsgraad.

Welke factoren beïnvloeden de bezittingen en verplichtingen?

Rendement op bezittingen

+ 4,5 mld
Roxde pijl lager dan

Effect op dekkingsgraad: + 1,0 pt.

Bezittingen worden beïnvloed door rendement. Een hoger rendement  zorgt voor een hogere stijging van onze bezittingen. Een negatief rendement zorgt voor een daling van ons beschikbaar vermogen.

Onze beleggingsresultaten

Rekenrente voor verplichtingen

2,6 % (0,1 pt.)
Groene pijl hoger dan

Effect op de dekkingsgraad: 0,7 pt.

Door middel van de rekenrente berekenen wij hoeveel geld we nodig hebben om de toekomstige pensioenen van onze deelnemers te kunnen voldoen.

Uitleg over rekenrente

Premie

27,0 %

Percentage over (salaris -/- franchise)

U betaalt 8,10 %. Uw werkgever betaalt 18,9 %.

Pensioenpremie: wie betaalt wat?

Levensverwachting

88,2 jaar

Gemiddelde levensverwachting

Voor de levensverwachting kijken we naar nu 65-jarige deelnemers bij ABP.

Meer informatie over levensverwachting

Indexatie pensioenen

0,0 %

Voor 2024

Uw totale gemiste indexatie tot en met 2023 is: 20%                                                                                              

Uw totale gemiste indexatie