Levensverwachting

De levensverwachting is een belangrijke factor om de waarde van de verplichtingen te bepalen.

 

Als mensen langer leven, krijgen zij langer pensioen en moeten we dus meer pensioengeld voor hen reserveren. Hierdoor stijgen de verplichtingen.

Het bepalen van de levensverwachting is een ingewikkelde rekensom. In feite bestaat ‘dé levensverwachting’ niet: mensen die nu geboren worden, hebben een andere levensverwachting dan mensen die nu 20, 40 of 65 jaar zijn. Dit is onder andere een gevolg van de steeds verbeterende gezondheidszorg en een toename van de levensstandaard.

Ook moeten we rekening houden met de toekomstige ontwikkeling van de levensverwachting. Hiervoor gebruiken we de zogenaamde ‘sterftetrend’. Dit is een inschatting van hoe de sterfte per leeftijd en geslacht zich in de toekomst ontwikkelt. Voor deze sterftetrend maken wij gebruik van de meest recente prognose van het Actuarieel Genootschap 2022 (AG 2022).

Om de levensverwachting toch in één cijfer weer te kunnen geven, nemen we de gemiddelde levensverwachting van 65-jarigen:

  • In 2023 is de gemiddelde levensverwachting van 65-jarigen 88,3 jaar. Dit getal vindt u terug op het dashboard. De komende decennia loopt de levensverwachting verder op.
  • In 2060 is de gemiddelde levensverwachting van 65-jarigen 91,7 jaar.

Vrouwen worden al jarenlang iets ouder dan mannen. Dit verschil wordt naar verwachting niet groter. De levensverwachting van 65-jarige vrouwen in 2023 is 89,5 jaar, voor mannen is dit 87,1 jaar. Een verschil van ongeveer 2 jaar en 4 maanden.