Inspiratie Aventus

Aventus & ABP

‘Pensioen raakt iedereen’
11 april 2024

Desirée Roos en Ronald Driever werken beide op de afdeling personeels- en salarisadministratie van Aventus, een school voor mbo en VAVO in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Pensioen is leuk en pensioenbewustzijn vinden ze belangrijk. Voor oud én jong.

Wat maakt pensioen zo'n leuk onderwerp?

Desirée: ‘Ik heb pensioen altijd interessant gevonden. Waar dat vandaan komt? Geen idee, maar ik vind het leuk dat pensioen echt iedereen raakt. Jong, oud, docent, conciërge of directeur. Dat maakt het heel divers.’

Ronald: ‘Als pensioenambassadeur praat ik veel met collega’s over pensioen. Dat zijn erg leuke gesprekken. Het is belangrijk om eerst in beeld te krijgen wat de specifieke wens is. Daarna ga je samen uitzoeken of dat ook in de praktijk mogelijk is. Naast pensioen zijn er bijvoorbeeld verlofregelingen die kunnen helpen. Je hoort collega’s daarna vaak zeggen: “Hé, er is meer mogelijk dan ik dacht.”

Hoe brengen jullie pensioen onder de aandacht?

Desirée: ‘Op allerlei manieren. Zo organiseren we regelmatig inloopdagen. Collega's kunnen dan met of zonder afspraak binnenlopen met hun vragen over pensioen. We hebben ook wel eens gebruik gemaakt van de pop-upstore van ABP.’ 

Ronald: ‘Vorig jaar hebben we ook een bijeenkomst georganiseerd voor collega's van 59 jaar en ouder. Dat was een middagprogramma met presentaties van ABP, de Sociale Verzekeringsbank en een fiscalist. Het complete plaatje dus. Dat was een groot succes, zowel qua aanmeldingen als qua beoordeling achteraf.’ 

Maak mensen bewust van pensioen in de meest brede zin van het woord.
— Desirée Roos

Wat staat er nog op de rol?

Desirée: ‘Ik probeer er bij jongere collega’s heel erg op te hameren dat ze zich op tijd in hun pensioen verdiepen. Want pensioen is belangrijk voor oud én jong. Sinds vorig jaar is Aventus Young gestart. Een groep medewerkers tot en met 35 jaar. Ik wil graag samen met hen iets organiseren.’ 

Ronald: ‘Ik spreek bijvoorbeeld jongeren die ZZP'er zijn geweest of in het buitenland hebben gewoond. Ze beseffen zich vaak niet wat dat betekent voor hun pensioen. Ook werken jongeren steeds vaker in deeltijd of maken gebruik van allerlei vormen van verlof. Je ziet dat er door verblijf in het buitenland een gat in hun AOW ontstaat waar ze zich niet van bewust zijn. Pensioen blijft voor hen een ver-van-mijn-bed-show.'

Hebben jullie nog tips voor andere werkgevers?

Desirée: ‘Maak mensen bewust van pensioen in de meest brede zin van het woord. Dat zou ik iedereen willen meegeven.’

Je hoort collega’s na zo'n gesprek vaak zeggen: “Hé, er is meer mogelijk dan ik dacht.”
— Ronald Driever

Ook uw verhaal delen?

Wilt u andere werkgevers inspireren met uw aanpak om pensioen onder de aandacht te brengen? Meld u dan aan via wegwijs@abp.nl.