De nieuwe pensioenwet is uitgesteld

10 oktober 2022

De verwachte ingangsdatum van de nieuwe pensioenwet is 1 juli 2023. Dat is een half jaar later dan gepland. De beoogde datum waarop alle pensioenfondsen aan de nieuwe regels moeten voldoen, blijft 1 januari 2027.

Behandeling in de Tweede Kamer

Pensioenminister Carola Schouten constateert dat de Tweede en de Eerste Kamer meer tijd nodig hebben om de nieuwe pensioenwet te behandelen en wil op deze manier duidelijkheid geven aan de sector. 

Verschillende Kamerleden hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om het wetsvoorstel zorgvuldig te kunnen behandelen. Dat heeft onder meer te maken met vragen van Tweede Kamerleden over de (financiële) gevolgen van de wet.

Waarom ligt er een wetsvoorstel voor een vernieuwd pensioenstelsel?

Het is belangrijk dat het pensioenstelsel bij de actuele ontwikkelingen aansluit. Mensen veranderen bijvoorbeeld steeds vaker van baan. Of beginnen voor zichzelf. Daarom maakten vakbonden, werkgevers en de overheid afspraken om het huidige pensioenstelsel te vernieuwen. Die afspraken zijn vastgelegd in het wetsvoorstel voor de nieuwe pensioenwet.

Er verandert voor nu niets

Als wij meer informatie hebben, laten we u dat meteen weten. Lees alles over het nieuwe pensioenstelsel op onze speciale pagina.