Nabestaanden informeren

Als uw werknemer overlijdt, hebben de partner, eventuele kinderen en ex-partner recht op nabestaandenpensioen. Hier leest u wat wij doen om het nabestaandenpensioen in gang te zetten en wanneer de nabestaanden het nabestaandenpensioen ontvangen.
  • Zodra wij horen dat uw werknemer is overleden, sturen we de nabestaanden een brief. Hierin lezen zij meer over het nabestaandenpensioen en wat dit voor hen betekent.
  • Het duurt maximaal 2 maanden voordat we de eerste keer het nabestaandenpensioen overmaken aan de nabestaanden. Bij deze eerste betaling wordt ook het nabestaandenpensioen van de voorgaande maanden uitbetaald.
Missen wij nog informatie? Dan sturen we eerst een vragenformulier naar de nabestaanden. Soms kunnen zij de informatie ook direct invullen op MijnABP of telefonisch aan ons doorgeven. We sturen dan een brief waarin ze verwezen worden naar MijnABP.

In de video hieronder ziet u wat u kunt doen als uw werknemer overlijdt.

Omgaan met vragen over nabestaandenpensioen

Hoe gaat u, als werkgever, om met vragen van uw werknemers over nabestaandenpensioen? Relatiemanager Marco Alberts legt het uit in deze video.