Nabestaanden informeren

 • De partner, eventuele kinderen en ex-partner hebben recht op nabestaandenpensioen. 
 • Nadat we informatie hebben ontvangen over het overlijden, sturen we de nabestaanden een brief met verdere informatie. Als we nog niet alle informatie hebben om het nabestaandenpensioen in gang te zetten, vragen we deze informatie op bij de nabestaanden. We sturen dan een vragenformulier. In bepaalde gevallen kunnen zij de informatie ook direct invullen op MijnABP of telefonisch aan ons doorgeven. We sturen dan een brief waarin ze verwezen worden naar MijnABP.
 • Het duurt maximaal twee maanden voordat we de eerste keer het nabestaandenpensioen overmaken aan de nabestaanden. Nabestaanden ontvangen dan ook over de voorgaande maanden nog nabestaandenpensioen.
 • Woonde de overleden werknemer in Nederland? Dan hoeven nabestaanden het overlijden niet aan ons door te geven. De gemeente geeft deze informatie aan ons door.
 • Woonde de overleden werknemer in het buitenland? Dan moeten de nabestaande zelf het overlijden aan ons doorgeven.
Waar nabestaanden recht op hebben is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw werknemer is geworden. De uitkering bestaat uit verschillende onderdelen:
 • ABP NabestaandenPensioen 
 • ABP PartnerPlusPensioen: een extra aanvulling als uw werknemer daarvoor had gekozen en hij 65 jaar of ouder was. 
 • ABP ExtraPensioen: een extra aanvulling als uw werknemer daarvoor had gekozen. 
 • Overlijdensuitkering: een eenmalige uitkering als uw werknemer al pensioen ontving. Deze uitkering is ongeveer gelijk aan twee keer de uitkering die de partner ontving. 
 • Anw: de SVB bepaalt of nabestaanden deze uitkering ontvangen. 
 • Aanvullingen en compensaties van ABP: hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Nabestaandenpensioen voor kinderen en ex-partner

Kinderen kunnen ook recht hebben op nabestaandenpensioen. Een voorwaarde is dat zij jonger zijn dan 25 jaar. Wij maken dit voor de kinderen in orde. Ze hoeven hier zelf geen actie voor te ondernemen.
 
Ook een ex-partner heeft mogelijk recht op nabestaandenpensioen. De hoogte van het nabestaandenpensioen voor de ex-partner vermelden wij op het pensioenoverzicht dat de ex-partner eens per vijf jaar ontvangt.
Hulp nodig?