Nabestaanden informeren

Als uw werknemer overlijdt, hebben de partner, eventuele kinderen en ex-partner recht op nabestaandenpensioen. Hier leest u wat wij doen om het nabestaandenpensioen in gang te zetten en wanneer de nabestaanden het nabestaandenpensioen krijgen.
 

 • Zodra wij horen dat uw werknemer is overleden, sturen we de nabestaanden een brief waarin wij aanvullende gegevens opvragen. Bijvoorbeeld een bankrekeningnummer. Deze gegevens kunnen de nabestaanden doorgeven via MijnABP of via een formulier.
 • Zodra het nabestaandenpensioen wordt toegekend, krijgen de nabestaanden een brief. Hierin lezen zij meer over het nabestaandenpensioen en wat dit voor hen betekent.
 • Het duurt meestal maximaal 2 maanden voordat we de eerste keer het nabestaandenpensioen overmaken aan de nabestaanden. Bij deze eerste betaling wordt ook het nabestaandenpensioen van de voorgaande maanden uitbetaald.

In de video hieronder ziet u wat u kunt doen als uw werknemer overlijdt.

Waar nabestaanden recht op hebben, is afhankelijk van bepaalde factoren. Bijvoorbeeld hoe oud uw werknemer is geworden. De uitkering bestaat uit verschillende onderdelen:

 • ABP NabestaandenPensioen 
 • ABP PartnerPlusPensioen: een extra aanvulling als uw werknemer daarvoor had gekozen en 65 jaar of ouder was. 
 • ABP ExtraPensioen: een extra aanvulling als uw werknemer daarvoor had gekozen. 
 • Overlijdensuitkering: een eenmalige uitkering als uw werknemer al pensioen ontving. Deze uitkering is ongeveer gelijk aan twee keer de uitkering die de werknemer ontving. 
 • Aanvullingen van ABP: hier zijn voorwaarden aan verbonden.
 • Anw: in de wet zijn hier voorwaarden aan verbonden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert deze regeling uit.

 

Nabestaandenpensioen voor kinderen en ex-partner

Kinderen kunnen ook recht hebben op nabestaandenpensioen. Een voorwaarde is dat zij jonger zijn dan 25 jaar. Wij maken dit voor de kinderen in orde. Ze hoeven hier zelf geen actie voor te ondernemen.

Ook een ex-partner heeft mogelijk recht op nabestaandenpensioen. De hoogte van het nabestaandenpensioen voor de ex-partner vermelden wij op het pensioenoverzicht dat de ex-partner eens per 5 jaar ontvangt.

 • Woonde de overleden werknemer in Nederland? Dan hoeven nabestaanden het overlijden niet aan ons door te geven. De gemeente geeft deze informatie aan ons door.
 • Woonde de overleden werknemer in het buitenland? Dan moeten de nabestaanden zelf het overlijden aan ons doorgeven.

Bekijk de informatie voor nabestaanden.

Wilt u meer weten over het nabestaandenpensioen voor kinderen en (ex-)partners, kijk dan in het pensioenreglement.

Omgaan met vragen over nabestaandenpensioen

Hoe gaat u, als werkgever, om met vragen van uw werknemers over nabestaandenpensioen? Relatiemanager Marco Alberts legt het uit in deze video.