jonge en oude collega

Publiekscampagne vernieuwde pensioenstelsel is gestart

2 oktober 2023

De publiekscampagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het vernieuwde pensioenstelsel is van start. De campagne biedt duidelijkheid over de nieuwe regels voor pensioen en praat in eenvoudige taal. Daarom dragen de campagne en het online platform de naam pensioenduidelijkheid.nl (voorheen onsnieuwepensioen.nl).  

Belangrijke samenwerkingen

Het doel van de campagne is tweeledig: Nederlanders inlichten over alle veranderingen én draagvlak opbouwen. Om dit vertrouwen te stimuleren, is de campagne gezamenlijk opgezet door alle partijen uit de pensioensector.

“Toen de plannen voor het vernieuwde stelsel werden uitgewerkt, richtte SZW een brede overleggroep op. Dit ‘hoofdkwartier’ bestaat uit een selectie van alle sectorpartijen. Vakbonden, werkgevers, werknemers, pensioenfondsen, -verzekeraars en -uitvoerders,” legt Ester Iking uit, betrokken namens ABP.

De overgang gaat alle Nederlanders aan, dus het is van belang dat de boodschap helder is en het vertrouwen wordt vergroot. Gezamenlijk optrekken voor de publiekscampagne is een goede start, blijkt uit testen. 

De planning

Via tv, radio, online video en sociale media wordt uitgelegd waarom het pensioenstelsel gaat veranderen. In 2024 ligt de focus op het ontkrachten van pensioenmythes. De nieuwe regels voor het pensioen worden uitgelegd en daarmee hopelijk onrust weggenomen. Dit zal ook de focus in 2025 zijn. In de eerste fase zal de kracht van herhaling zijn werk doen. “Het is geruststellend bedoeld: het pensioenstelsel verandert, maar er blijft ook veel hetzelfde,” aldus Ester. De voorlichtingscampagne loopt door tot 2026.

Handig voor u als werkgever

Wilt u ook gebruikmaken van de campagnemiddelen? Dan kan via de toolbox op werkenaanonspensioen.nl. Deze wordt regelmatig aangevuld met verschillende campagnemiddelen.