Onze financiële positie is verbeterd dankzij de gestegen rente

ABP in het 3e kwartaal
20 oktober 2023

Onze financiële positie is verbeterd. Dat komt vooral doordat de afgelopen maanden de rente hard omhoog ging. In dit artikel leest u onder andere hoe de dekkingsgraden, beleggingen en verplichtingen zich ontwikkelden. Ook is Harmen van Wijnen aan het woord over de wens om de pensioenen te verhogen.

Als de rente stijgt wordt het makkelijker om in de toekomst een bedrag bij elkaar te sparen. Daarom pakt een hogere rente meestal goed uit voor ons als pensioenfonds. We hoeven dan minder geld in kas te hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Dit zien we terug in een verbetering van onze financiële positie. In het 3e kwartaal steeg de actuele dekkingsgraad naar 118,6% (+5%). Een stijgende rente heeft ook nadelen. Het zorgt voor verlies op de financiële markten. Voor het eerst dit jaar daalde de waarde van onze beleggingen (-3,7%).

We willen de pensioenen graag verhogen

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “Onze financiële positie is in het derde kwartaal verbeterd: de actuele dekkingsgraad is flink gestegen. Of dat zo blijft met het vreselijke conflict in het Midden-Oosten én de voortdurende oorlog in Oekraïne is onzeker. Eind november besluiten we of we de pensioenen volgend jaar kunnen verhogen. Van zowel mensen die nog pensioen opbouwen als de gepensioneerden.

Zoals altijd kijken we daarbij naar de prijsstijging tussen september vorig jaar en september dit jaar. Volgens het CBS gaat het om 3%. Niet alleen moet de financiële positie dan voldoende zijn, ook moeten we kijken of zo’n besluit voor alle groepen deelnemers evenwichtig uitpakt. Daarnaast moeten we voldoende reserves bewaren zodat we gezond kunnen verhuizen naar de vernieuwde pensioenregeling in 2027. Kort gezegd: we willen de pensioenen graag verhogen en in de pas laten lopen met de prijsstijgingen, maar het moet wel verantwoord zijn.”

Wat kan uw werknemer verwachten?

Eind november van dit jaar beoordeelt het bestuur of en hoeveel de pensioenen in 2024 verhoogd kunnen worden.

Kwartaalupdate: geen crisis wel zorgen

Wilt u meer weten over onze resultaten in het 3e kwartaal van 2023? Bekijk dan onze Kwartaalupdate. Hierin geeft hoofdeconoom Thijs Knaap u de achtergronden bij de cijfers.