premiebericht

Daling van de premie in 2024

Bekijk de premietabel
30 november 2023

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen daalt in 2024 van 27,9% naar 27,0%. De premie voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen blijft ongewijzigd op gemiddeld 0,73%.

Waarom daalt de premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen?

In 2020 werd besloten om de premie in 3 jaar in stappen te verhogen. Die stijging werd in 2022 uitgesteld naar 2023. ABP nam dit besluit om de premie zo stabiel mogelijk te houden in aanloop naar het vernieuwde pensioenstelsel.

De uitgestelde stijging zorgde ervoor dat de premie in 2023 nog eens 0,9% hoger werd. Maar omdat de VPL-premie in 2023 is vervallen, daalde de premie voor werkgevers toch nog. Die extra 0,9% vervalt nu bij de premie voor 2024. Daarom daalt de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van 27,9% naar 27,0%.

Voor werkgevers komt de premieverlaging neer op € 37,- bruto voor een werknemer met een bruto maandinkomen van € 3.500,-. Voor een werknemer met een bruto maandinkomen van € 3.500,- is de totale premieverlaging € 10,- netto per maand vanaf januari 2024.

Premie arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk

De premie voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen verandert niet. Dit blijft gemiddeld 0,73%. Dit percentage kan per sector verschillen.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen. Wij verwerken de nieuwe premie binnen het Selfservice Werkgevers Portal.

De pensioenen worden verhoogd

Wij verhogen de pensioenen op 1 januari 2024 met 3,03%. Dat geldt ook voor het opgebouwde pensioen van uw werknemers. Wij informeren hen persoonlijk over dit besluit. Op onze website vindt u meer informatie over de verhoging van de pensioenen, de onderbouwing van het besluit en de gevolgen ervan voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Meer weten

Als u een vraag heeft over de premie, kunt u altijd contact met ons opnemen.