financielepositie

Onze beleidsdekkingsgraad eind oktober is 113,7%

Wat betekent dit voor de pensioenen?
16 november 2023

De actuele dekkingsgraad van ABP was eind oktober 116,7%. De beleidsdekkingsgraad was 113,7%. Dit zijn belangrijke gegevens. Eind deze maand neemt ABP naar verwachting een besluit over de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2024. Wat kunnen we u nu al vertellen?

Wat speelt een belangrijke rol bij de verhoging van de pensioenen?

We kijken eerst hoeveel de prijzen het afgelopen jaar zijn gestegen. Daarbij kijken we elke keer naar de stijging van de prijzen tussen 1 september vorig jaar en 31 augustus dit jaar. Dat is dit jaar 3,03%.

Daarna kijken we of we de pensioenen ook met dat percentage kunnen verhogen. Dat is immers onze ambitie. Dan behoudt het pensioen zijn waarde. We kunnen dit alleen als de regels het toelaten en als onze financiële positie goed genoeg is. En dat zien we aan onze dekkingsgraden. 

Wanneer is de financiële positie goed genoeg?

Volgens de huidige regels moet de (beleids)dekkingsgraad minimaal 110% zijn. Daarboven mogen we de pensioenen verhogen. Niet meteen volledig, want we moeten de pensioenen ook in de toekomst kunnen blijven verhogen. Met een beleidsdekkingsgraad van 113,7% en een actuele dekkingsgraad van 116,7% zouden we de pensioenen volgens de huidige regels maar voor een deel kunnen verhogen van de prijsstijging in het afgelopen jaar.

Maar we krijgen straks nieuwe regels voor pensioen. ABP is van plan om in 2027 op die nieuwe regels over te stappen. Daardoor kunnen we – net als vorig jaar – gebruik maken van soepelere regels van de overheid. Dan zouden we de pensioenen zelfs volledig kunnen verhogen. Dat doen we als we de verhoging evenwichtig vinden voor iedereen en als we naar verwachting voldoende vermogen hebben om over te stappen. We houden hierbij altijd rekening met de belangen van alle deelnemers. Jong en oud.

Wanneer is er meer bekend?

Het bestuur gaat kijken of we de pensioenen kunnen verhogen en zo ja, met welk percentage. Daarna vragen we advies aan het Verantwoordingsorgaan. En daarna nemen we een besluit. We verwachten dat we u – volgens de huidige planning – op 30 november meer kunnen laten weten.