Inspiratie Scalda

Scalda & ABP

‘1-op-1-gesprekken geven veel rust’
8 juni 2023

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarover gaan we in gesprek met Sandra Bilderbeek (47), adviseur HRM bij Scalda. Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie, op meerdere locaties in Zeeland. “Met pensioen gaan is een grote verandering en ik denk dat we daar als Scalda een goede rol in kunnen spelen.”

Leeft het onderwerp pensioen bij jullie?

‘We hebben een behoorlijke groep werknemers die richting de pensioenleeftijd gaan. Vanuit die groep krijgen we veel vragen over wat er gebeurt als ze met pensioen gaan of eerder willen stoppen met werken. In totaal werken er vier HRM-adviseurs bij Scalda en we hebben allemaal de opleiding tot pensioenambassadeur afgerond. Wij gaan dus actief het gesprek aan met onze werknemers.’

Waarom vinden jullie pensioen zo’n belangrijke arbeidsvoorwaarde?

‘We hechten bij Scalda veel waarde aan duurzame inzetbaarheid. We willen dat werknemers met plezier naar hun werk gaan tot hun pensioen. En het houdt niet op als iemand met pensioen gaat. Ik vind dat je als werkgever ook een verantwoordelijkheid hebt om mee te denken over de periode daarna. Zodat je werknemer weet waar hij financieel aan toe is. Met pensioen gaan is een grote verandering en ik denk dat we daar een goede rol in kunnen spelen.

Daarom gaan we het gesprek aan met onze werknemers en denken we mee over inzetbaarheid en over pensioen. Scalda vindt het belangrijk dat je een keuze maakt voor je pensioen vanuit eigen regie. Ik WIL met pensioen, in plaats van ik MOET met pensioen. Wanneer fulltime werken lastiger begint te worden, dan is pensioen een deel van het gesprek. En ook een mogelijke oplossing.’

Jullie organiseren ook het evenement ‘Met Pensioen Gaan’. Wat houdt dat in?

‘We hebben inmiddels twee keer een evenement georganiseerd voor medewerkers van 59 jaar of ouder, en hun partners. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we alles wat je moet weten over met pensioen gaan. ABP geeft uitleg over de keuzes en de mogelijkheden binnen MijnABP, er is een fiscalist voor de fiscale gevolgen van pensionering en de HRM- adviseurs geven een toelichting op de cao-afspraken rondom duurzame inzetbaarheid. We hadden beide keren een hoge opkomst. Dat sluit ook aan bij de grote groep die richting de pensioenleeftijd gaat.’

Wat is het effect van zo’n evenement?

‘We zien dat het beeld na zo’n bijeenkomst verandert. Waar werknemers eerst denken dat eerder stoppen onmogelijk is en veel geld kost, blijkt dat toch mee te vallen als ze hun netto plaatje zien. Ze zijn daardoor in staat een weloverwegen keuze te maken. En ze kunnen ook andere aspecten meenemen in hun overweging. Misschien zorgt iets minder geld voor een betere werk-privébalans door te kiezen voor deeltijdpensioen. Ook daarvan is niet bij iedereen bekend wat de mogelijkheden en consequenties zijn. Je ziet dat werknemers na zo’n bijeenkomst gaan nadenken en vragen stellen.’

Heb je nog tips voor andere werkgevers?

‘Ik merk zelf dat 1-op-1 gesprekken met pensioenambassadeurs veel rust geven. Het geeft werknemers de kans om hun vragen of zorgen op tafel te leggen. Financiële zekerheid is belangrijk. Als we samen door MijnABP lopen, zien werknemers een concreet bedrag. De rekenmodules laten zien wat er gebeurt als je eerder of later met pensioen gaat. Vervolgens kunnen ze thuis verder met dat rekenbalkje schuiven. Dat vind ik mooi om te zien. We helpen de werknemer op weg en hij of zij maakt vervolgens zelf een beslissing. Het is fijn om een helpende hand te kunnen bieden.’

Wat zijn jullie uitdagingen?

‘Ik spreek weinig mensen van mijn eigen leeftijd. Ik merk dat de jongere groep nog niet zo met pensioen bezig is. Als je dan kijkt naar het nieuwe pensioenstelsel dat eraan komt, dan wordt dat wel een aandachtspunt. Hoe gaan we die groep meenemen? Hoe gaan we hen vertellen over de nieuwe regels, als ze de oude regels nog niet kennen? Dat is een uitdaging voor de komende jaren.’

Tip: Overzicht en Inzicht vind ik een fijne module. Het helpt werknemers om een overzicht te krijgen van hun inkomsten en uitgaven voor later.
— Sandra Bilderbeek

Ook uw verhaal delen?

Wilt u andere werkgevers inspireren met uw aanpak om pensioen onder de aandacht te brengen? Meld u dan aan via wegwijs@abp.nl.