Financiële positie weer licht verbeterd

ABP in het 2e kwartaal
21 juli 2023

Net als in het 1e kwartaal van 2023 verbeterde de financiële positie van ABP licht in het 2e kwartaal. In dit artikel leest u hoe de dekkingsgraden, beleggingen en verplichtingen zich ontwikkelden. Ook blikt Harmen van Wijnen vooruit op de verhuizing van de pensioenen naar het vernieuwde pensioenstelsel. En u leest wat uw werknemers kunnen verwachten.

In het 2e kwartaal van 2023 boekten we een positief rendement van 1,1%. Hierdoor steeg het beschikbare vermogen met € 5 miljard naar € 475 miljard. Doordat de rente in het 2e kwartaal steeg (0,1%), hoeven we € 2 miljard minder in kas te hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Deze daling van de verplichtingen en de stijging van het vermogen zorgden voor een stijging van de actuele dekkingsgraad: van 111,9% naar 113,6%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 118,6% naar 116,0%.

Harmen van Wijnen over het vernieuwde pensioenstelsel

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “Onze beleggingen doen het goed. Voor het 2e kwartaal op rij boeken we een positief rendement. Onze financiële positie is mede daardoor weer wat verbeterd.

Daarnaast is het goed nieuws dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Nu kunnen we echt aan de slag. We waren al eerder begonnen met de voorbereiding van de verhuizing van de pensioenen naar het vernieuwde stelsel. En daar gaan we, samen met onze uitvoerder, vol enthousiasme mee door. In het belang van de deelnemers hebben we wél besloten om wat meer tijd te nemen. Ons verhuisplan richt zich nu op 1 januari 2027. Zo kunnen we deze verhuizing nog zorgvuldiger en beheerst laten plaatsvinden.”

Wat kan uw werknemer verwachten?

Eind november beslissen we of de pensioenen in 2024 veranderen of gelijk blijven. Dat doen we op basis van de financiële positie van oktober. Daarbij is de kans op pensioenverlaging in 2024 klein.

Positief rendement van +1,1%

Wilt u meer weten over onze beleggingsresultaten in het 2e kwartaal van 2023? Bekijk dan onze Kwartaalupdate. Hierin geeft hoofdeconoom Thijs Knaap u de achtergronden bij de cijfers.