Bedrag ineens opnieuw uitgesteld

Op zijn vroegst vanaf 1 juli 2024
7 juli 2023

De invoering van het bedrag ineens is opnieuw uitgesteld. De ingangsdatum van 1 januari 2024 is niet meer haalbaar. De nieuwe pensioenkeuze gaat op zijn vroegst in vanaf 1 juli 2024. Dat maakte de overheid deze week bekend.

Met het bedrag ineens kan uw werknemer een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen in 1 keer laten uitbetalen. Dit kan alleen op het moment dat uw werknemer met pensioen gaat. Hierbij geldt een maximum bedrag van 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Uw werknemer vindt meer informatie over het bedrag ineens op deze pagina.

Waarom is het bedrag ineens opnieuw uitgesteld?

Het lukt de Tweede Kamer niet om deze nieuwe pensioenkeuze nog voor de zomervakantie te behandelen. Terwijl pensioenfondsen genoeg tijd moeten krijgen om hun deelnemers hierover te informeren. Zodat de deelnemers goed kunnen nadenken over de nieuwe pensioenkeuze. Pensioenfondsen hebben aangegeven daar 6 tot 9 maanden voor nodig te hebben. Daardoor is de datum van 1 januari 2024 niet meer haalbaar.

Hoe nu verder?

De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel voor het bedrag ineens goedkeuren. Daarna moet de Eerste Kamer het voorstel ook goedkeuren. De nieuwe pensioenkeuze gaat sowieso niet eerder in dan 1 juli 2024. Als we meer weten, leest u het op deze website.