Terugblik 2022: pensioenverhoging ondanks negatief beleggingsresultaat

26 januari 2023

De financiële positie van ABP in 2022 lijkt stabiel. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraden van begin en eind 2022 ongeveer gelijk waren (bijna 111%). Toch veranderde er gedurende het jaar veel. In dit artikel leest u hoe de dekkingsgraden, beleggingen en verplichtingen van ABP zich gedurende 2022 ontwikkelden. U komt meer te weten over de aanscherping van onze klimaatdoelen en de vooruitblik naar 2023. En u leest wat uw werknemers dit jaar kunnen verwachten.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “2022 was het jaar van de tegenstrijdige ontwikkelingen. Voor het eerst sinds 2008 hebben we een flink negatief beleggingsresultaat. En tegelijkertijd besloten we, ook voor het eerst sinds 2008, tot een volledige pensioenverhoging van ruim 14%. Een verhoging waarbij alle deelnemers baat hebben op korte of langere termijn. En die bij gepensioneerden zeer welkom was, vanwege de gestegen prijzen. Ook na deze verhoging van de pensioenen en een teleurstellend beleggingsresultaat houden we voldoende vet op de botten. De dekkingsgraden zijn boven het minimaal vereiste niveau gebleven. Deze tegenstrijdige ontwikkelingen in 2022 onderstrepen nog maar eens de noodzaak van een vernieuwd pensioenstelsel. We willen daar in 2026 mee starten.”

Dekkingsgraden stegen in 2022

In 2022 steeg de actuele dekkingsgraad van 110,6% naar 110,9%. In het 1e, 2e en 3e kwartaal steeg de dekkingsgraad gestaag tot 124,2%. De stijgende rente leverde hier een grote bijdrage aan. In het 4e kwartaal verwerkte ABP de pensioenverhoging van 11,96% in de dekkingsgraad. Dat had een negatief effect, omdat onze verplichtingen in waarde stegen. De actuele dekkingsgraad van eind 2022 kwam uit op 110,9%.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de 12 laatste maanden) steeg ook in 2022: van 102,8% naar 118,6%. Deze dekkingsgraad, die belangrijk is voor pensioenverhoging, stond daarmee boven het huidige vereiste niveau van 110% (FTK) en de versoepelde grens van 105%, die geldt voor fondsen die willen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Wat deden de beleggingen en verplichtingen in 2022?

Het beschikbaar vermogen van ABP daalde in 2022 van €552 miljard naar €459 miljard. Over heel 2022 boekten we een rendement van -17,6% (-€96,9 miljard). Dit kwam vooral door de malaise op de financiële markten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In het 4e kwartaal bedroeg het rendement -1,2% (-€5,4 miljard). 

De rekenrente steeg in 2022 met 2,0%-punt (van 0,6% naar 2,6%). De impact op de waarde van de pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitkeren, was een daling van €499 miljard eind 2021 naar €414 miljard eind december 2022. Deze daling heeft een positieve invloed op de dekkingsgraad. 

Aanscherping klimaatdoelen

In december lanceerden we ons nieuwe klimaatbeleid. Daarin geven we aan welke maatregelen we nemen in ons beleggingsbeleid. Hiermee willen we inspelen op de risico’s van een veranderend klimaat en klimaatwetgeving op de portefeuille. Daarnaast willen we met aantrekkelijke investeringen positieve impact maken op een leefbare wereld. ABP streeft naar een absolute CO2-reductie van 50% in 2030 ten opzichte van 2019 voor de gehele beleggingsportefeuille.

Daarnaast willen we in 2030 €30 miljard beleggen in de klimaattransitie, waarvan €10 miljard impactinvesteringen. We kunnen niet langer beleggen in bedrijven die producten of diensten leveren die schade aan het klimaat veroorzaken. Deze bedrijven passen niet in een duurzame economie en lopen daardoor te grote risico’s. We willen wel beleggen in bedrijven met langetermijnkansen, die de klimaattransitie mogelijk kunnen en willen maken. Van bedrijven met grote klimaatimpact eisen we een klimaatplan in lijn met Parijs. Het nieuwe klimaatbeleid wordt de komende tijd geïmplementeerd.

Vooruitblik beleggingen

De waarde van de beleggingen blijft onder druk door de kans op een economische recessie en onrust in de wereld, zoals escalatie van de oorlog in Oekraïne en bredere geopolitieke ontwikkelingen. Monetaire beleidsmakers in Europa blijven op inflatie letten. Dit houdt rentes hoog, wat goed is voor onze financiële situatie. Een belangrijk risico is een snellere en diepere recessie dan verwacht. Dan daalt zowel de waarde van beleggingen als de rente. Anderzijds zullen mogelijk lagere energieprijzen de economie weer een impuls geven en zo lange rentes kunnen stutten. 

Wat kunnen uw werknemers verwachten?

Bovenop de tussentijdse verhoging van de pensioenen in juli vorig jaar (2,39%) is per 1 januari van dit jaar de eerder aangekondigde pensioenverhoging van 11,96% ingegaan. Uw werknemers zien dit terug in MijnABP. Voor de rest van dit jaar blijven de pensioenen gelijk. Eind november beoordelen we, op basis van de financiële positie, of de pensioenen in 2024 veranderen of gelijk blijven. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de financiële situatie van ABP in het laatste kwartaal van 2022? Bekijk dan de video waarin hoofdeconoom Thijs Knaap terugblikt op de cijfers en vertelt wat die betekenen voor het pensioen.