Invoering bedrag ineens opnieuw uitgesteld

Nieuwe pensioenkeuze gaat op zijn vroegst in op 1 januari 2024
23 januari 2023

De invoering van het bedrag ineens is opnieuw uitgesteld. Deze nieuwe pensioenkeuze wordt op zijn vroegst ingevoerd op 1 januari 2024. Dat maakte de overheid vorige week bekend. Heeft u werknemers in dienst die van plan zijn om met pensioen te gaan in 2023? Dan kunnen zij dit jaar dus nog niet kiezen voor een bedrag ineens.

Wat houdt het bedrag ineens ook alweer in?

Met het bedrag ineens kan uw werknemer een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen in 1 keer laten uitbetalen. Dit kan alleen op het moment dat uw werknemer met pensioen gaat. Hierbij geldt een maximum bedrag van 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Uw werknemer ontvangt dit bedrag op diens pensioendatum.

Uw werknemer mag zelf kiezen waaraan hij het geld besteedt. Wel is het goed om te weten dat het opnemen van een bedrag ineens betekent dat de maandelijkse pensioenuitkering daarna lager is. Ook kan het gevolgen hebben voor de belastingaangifte of toeslagen die uw werknemer misschien ontvangt, zoals huurtoeslag.

Waarom wordt het bedrag ineens later ingevoerd?

De Tweede Kamer heeft meer tijd nodig om deze nieuwe pensioenkeuze goed te behandelen. Daarnaast moeten pensioenfondsen genoeg tijd krijgen om hun deelnemers te informeren. Zodat de deelnemers goed kunnen nadenken over de nieuwe pensioenkeuze.

Hoe nu verder?

De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel voor het bedrag ineens goedkeuren. Daarna moet de Eerste Kamer het voorstel ook goedkeuren. De overheid geeft aan dat 1 januari 2024 haalbaar is. Verder uitstel is echter ook nog mogelijk. Als we meer weten, leest u het op deze website.

Lees meer over het bedrag ineens