vrouw met laptop

Beleggen en de nieuwe regels voor pensioen: wat verandert er?

14 augustus 2023

ABP bereidt zich voor op de overstap naar de nieuwe regels voor pensioen. In het vernieuwde stelsel verandert er iets, maar blijft ook veel hetzelfde. Hoe zit dat met de beleggingen van ABP? Wat blijven we doen en wat wordt anders? 

Dit blijft hetzelfde

 • We blijven collectief beleggen
  Elke maand betalen u en uw werknemers pensioenpremie. ABP blijft dat geld collectief beleggen. Hierdoor profiteert uw werknemer nog steeds van de voordelen die daarbij horen. Zo spreiden we het risico en verwachten we een stabieler rendement. En door collectief te beleggen, delen we de kosten die een individuele belegger zelf draagt.

 • We blijven onze beleggingen spreiden
  ABP belegt de premies op verschillende manieren: in (duurzame) aandelen, obligaties, vastgoed en andere beleggingscategorieën. We beleggen wereldwijd en in veel verschillende sectoren. Als we overgaan naar de nieuwe regels voor pensioen, blijven we onze beleggingen zorgvuldig kiezen en blijven we alert op risico’s. Met als doel een goed en duurzaam pensioen te realiseren voor uw werknemers.

Dit wordt anders

 • De premie wordt de afspraak
  De pensioenregeling wordt een premieregeling. We hoeven niet meer uit te gaan van een toegezegde hoogte van het pensioen op pensioenleeftijd. Straks is de premie die u en uw werknemer betalen de afspraak. Daarmee vervallen strenge eisen voor het aanhouden van een reserve om beleggingsrisico’s op te vangen die nu nog wel gelden. Dat betekent dat een pensioenfonds in sommige beleggingen meer of minder geld kan investeren. Dat zijn we aan het onderzoeken.

 • De risicohouding bepaalt hoe ABP belegt
  Beleggen gebeurt straks nog steeds in lijn met de risicohouding. Dat is de mate waarin een groep deelnemers, gewezen deelnemers of gepensioneerden bereid is beleggingsrisico’s te dragen. De risicohouding verschilt dan per leeftijd en situatie. Voor jongeren kan bijvoorbeeld meer risicovol belegd worden dan voor een bijna-gepensioneerde. Want voor jongere werknemers is er meer tijd om te herstellen.
  Onder aan de streep belegt ABP het geld van u, uw werknemers en alle andere deelnemers dus nog steeds gezamenlijk. Net zoals nu. Maar de risicohouding van de groep waartoe uw werknemer behoort, bepaalt de mate waarin deze deelt in beleggingswinsten en -verliezen. Dat is nieuw.
  Ook houden we een buffer aan. Gaat het financieel goed, dan wordt de buffer gevuld. Tegenvallers worden opgevangen met vermogen uit de buffer. Zo blijven risico’s beheersbaar.

 • Persoonlijk pensioenvermogen
  Uw werknemer ziet straks een persoonlijk pensioenvermogen in MijnABP en op pensioenoverzichten. Daarin staat wat uw werknemer zelf en wat u als werkgever aan premies heeft betaald. Maar ook wat het resultaat is van de belegging van deze premies en de werking van de buffer.

Meer over het huidige beleggingsbeleid

Wilt uw werknemer meer weten over het huidige beleggingsbeleid en de beleggingen van ABP? Verwijs uw werknemer dan naar deze pagina.