Verantwoord beleggen, levert dat meer op?

3 april 2023

Het doel van ABP is om te zorgen voor een goed pensioen voor uw werknemers in een leefbare wereld. Daarom speelt duurzaamheid een belangrijke rol in onze overtuigingen. Daarbij maken we altijd een evenwichtige afweging tussen risico, rendement, kosten en duurzaamheid. Maar levert duurzaam en verantwoord beleggen nou ook meer op? Of kost het alleen maar geld?

Wat is duurzaam & verantwoord beleggen eigenlijk?

Duurzaam & verantwoord. Je hoort deze begrippen steeds vaker. Wat wij ermee bedoelen is dat we rekening houden met de effecten van onze beleggingen op de wereld en maatschappij. We kijken onder andere naar wat het effect is van onze beleggingen op het klimaat en het behoud van natuur en  biodiversiteit, maar we kijken ook verder. Bijvoorbeeld naar investeringen die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. En meer in het algemeen kijken we naar de aantoonbare positieve verandering die we met onze beleggingen willen maken in de wereld.

Minstens hetzelfde (tot licht positiever) rendement

Maar wat zijn de effecten van een duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid? Met andere woorden: wat levert het op? ABP is ervan overtuigd dat we met duurzaam en verantwoord beleggen op de lange termijn minstens hetzelfde rendement halen, dan wanneer we dit niet zouden doen. Dat zeggen we niet zomaar. 

3000 wetenschappelijke publicaties

In 2019 hebben we Professor Kees Koedijk van de Universiteit van Tilburg gevraagd de relatie tussen duurzaam en verantwoord beleggen en financiële prestaties te onderzoeken. Zijn onderzoeksteam heeft hiervoor meer dan 3000 wetenschappelijke publicaties bekeken. De conclusie van deze metastudie is dat duurzaam en verantwoord beleggen een neutraal of zelfs positief effect heeft op het rendement en het risico van beleggingen.

Meer lezen?

Wij vinden het belangrijk om onze beleggingsovertuigingen steeds te blijven toetsen aan de hand van actueel wetenschappelijk onderzoek. We blijven de ontwikkelingen daarom monitoren en sturen bij als dat nodig is.