Kwartaalupdate

Financiële positie iets verbeterd door positief beleggingsresultaat

ABP in het 1e kwartaal
24 april 2023

De financiële positie van ABP verbeterde licht in het 1e kwartaal van 2023. In dit artikel leest u hoe de dekkingsgraden, beleggingen en verplichtingen zich ontwikkelden. Ook kijkt Harmen van Wijnen uit naar het moment dat de Eerste Kamer stemt over de Wet toekomst pensioenen. En u leest wat uw werknemers kunnen verwachten.

In het 1e kwartaal van 2023 daalde de rente licht met 0,1%. Daardoor moeten we meer geld (€ 6 miljard) in kas hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Maar we behaalden ook voor het eerst sinds een jaar een positief beleggingsresultaat: +2,3%. Het beschikbaar vermogen steeg daardoor met bijna € 11 miljard naar € 470 miljard. Dit maakte de stijging van de verplichtingen meer dan goed. Waardoor de actuele dekkingsgraad steeg van 110,9% naar 111,9%. De beleidsdekkingsgraad bleef gelijk op 118,6%.

Harmen van Wijnen over de Wet toekomst pensioenen

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “Ik ben blij dat we na een onrustig beleggingsjaar in 2022 dit kwartaal weer geld verdiend hebben met onze beleggingen. Onze financiële positie is op orde en we hebben wat vet op de botten.

Ik kijk uit naar het moment dat de Eerste Kamer instemt met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Ze nemen terecht de tijd om deze wet zorgvuldig te bestuderen. Tegelijkertijd is het voor ons bij ABP helder dat de wet er moet komen: al onze deelnemers zijn gebaat bij een vernieuwd, modern pensioenstelsel. Een stelsel dat past bij de werkende deelnemer die vaker van baan wisselt en die een geïndexeerd pensioen wil. En dat ook past bij gepensioneerden, bij wie soms veel pensioengeld niet op de bankrekening is beland maar door strenge regels in de buffer is blijven hangen. Dat kan en moet anders. Ik ga ervan uit dat de Eerste Kamer dat ook vindt en dus instemt met de Wtp.

Wij zijn begonnen met een gedegen voorbereiding om de overgang soepel te laten verlopen. Ons verhuisplan richt zich nog steeds op 2026.”

Wat kan uw werknemer verwachten?

Op 1 januari van dit jaar ging de pensioenverhoging van 11,96% in. Uw werknemers zien dit terug in MijnABP. Voor de rest van dit jaar blijven de pensioenen gelijk. Eind november beoordelen we op basis van de financiële positie of de pensioenen in 2024 veranderen of gelijk blijven.

Beleggingen in de lift

Wilt u meer weten over onze beleggingsresultaten in het 1e kwartaal van 2023? Bekijk dan onze kwartaalupdate. Hierin geeft hoofdeconoom Thijs Knaap u de achtergronden bij de cijfers.