Hogere dekkingsgraad. Wat doet dit met de premie?

12 september 2022

Onze financiële positie is in het 2e kwartaal van 2022 flink verbeterd. De actuele dekkingsgraad van ABP steeg met 5,3% naar 122,7%. Wat betekent dit voor de premie in 2023? En komt er opnieuw een verhoging van de pensioenen aan?

Gevolgen voor de premie

De premieprognose voor 2023 is bekend gemaakt. De hoogte van de premie staat in principe los van onze financiële positie. Maar er is wel een link. In de prognose voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen houden we nu nog rekening met een premieopslag van 1,5%-punt. Zo levert de premie een bijdrage aan het herstel van de financiële situatie als deze niet goed genoeg is. Nu onze financiële situatie is verbeterd, ontstaat de vraag of de premieopslag kan vervallen.

Dit najaar nemen we een besluit over de premie(opslag). We kijken naar de wet- en regelgeving van dat moment. Als de premieopslag vervalt, wordt de premie 1,5%-punt lager dan de prognose. Wij informeren u uiteraard zodra de definitieve premie bekend is.

Verhoging van de pensioenen

Per 1 juli zijn de pensioenen verhoogd met 2,39%. Dit percentage is de prijsontwikkeling in de periode van september 2020 tot september 2021. De kosten voor levensonderhoud zijn daarna nog veel harder gestegen. Bij veel deelnemers en werkgevers rijst de vraag of de pensioenen in 2023 verder worden verhoogd.

Bij een verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023 kijken we naar de prijsstijging tussen september 2021 en september 2022. Of we de pensioenen (deels) kunnen verhogen, hangt af van onze financiële situatie van eind oktober. Bij een verhoging houden we rekening met de belangen van alle groepen deelnemers.

Meer informatie

Meer informatie over onze financiële positie leest u in het kwartaalbericht.