Stijging rente zorgt weer voor betere financiële positie

7 november 2022

Voor het 3e kwartaal op rij boekte ABP een negatief rendement op haar beleggingen: -€25,8 miljard. En toch steeg de actuele dekkingsgraad in het 3e kwartaal met 1,5% naar 124,2%. Net als in het eerste half jaar komt deze stijging vooral door de stijging van de rente. Hierdoor hoeven we minder geld (-€26 miljard) in kas te hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Dat maakt het verlies op de beleggingen weer goed. Doordat de actuele dekkingsgraad steeg, ging ook de beleidsdekkingsgraad omhoog. Deze steeg naar 116,4%.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “De prijzen stijgen enorm. Daar hebben we allemaal last van en we zien helaas ook schrijnende situaties. Het is dan ook goed te begrijpen dat onze deelnemers uitkijken naar een nieuwe verhoging van het pensioen. Want alle deelnemers zijn daar op korte of langere termijn bij gebaat. Het ligt, gezien onze financiële positie, in de lijn der verwachting dat we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen. 

Op onze bestuurstafel ligt nu de vraag welke verhoging verantwoord is. En dat is meer dan een simpele rekensom. In de eerste plaats moeten we rekening houden met de belangen van alle groepen deelnemers. Als we meer pensioen gaan uitbetalen, moeten we ook ervoor zorgen dat er voldoende in de gezamenlijke pot overblijft voor jongeren die nog (lang) niet aan pensioen toe zijn. Daarnaast leven we in een onrustige tijd, waarin de financiële markten het slecht doen en we vermogen verliezen. En tot slot moet ABP ook voor de langere termijn financieel gezond blijven om een goede overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel mogelijk te maken. Wij staan nu voor de afweging wat verantwoord is in het licht van de feitelijke prijsstijging van 12%.”

Wat kunnen uw werknemers verwachten?

Eind november van dit jaar beoordelen we of en met hoeveel we de pensioenen kunnen verhogen in 2023. Daarbij kijken we naar de financiële positie van eind oktober en naar de prijsstijging tussen september 2021 en september 2022 (12% volgens het CBS). We houden rekening met de belangen van alle groepen deelnemers. Het bestuur bepaalt welke verhoging hierbij past.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze beleggingsresultaten in het 3e kwartaal van 2022? Bekijk dan onze Kwartaalupdate. Hierin geeft hoofdeconoom Thijs Knaap u de achtergronden bij de cijfers.