De premie voor werkgevers daalt in 2023

24 november 2022

De definitieve premie voor 2023 is bekend. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 25,9% naar 27,9%. Toch daalt de premie die u als werkgever betaalt, omdat de VPL-premie (3,0% van het salaris) vervalt. De premie die uw werknemers betalen, kan stijgen of dalen. Dit hangt af van het deel van het inkomen waarover zij premie betalen.

VPL-premie eindigt

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt. Toch daalt de premie die u als werkgever betaalt. Dat komt omdat de VPL-regeling eindigt. Dit jaar betaalde u daarvoor nog 3,0% van het salaris aan premie. Voor werkgevers komt de premieverlaging neer op € 88,- bruto voor een werknemer met een bruto maandinkomen van € 3.500,-.

Werknemers gaan niet automatisch meer betalen

Het positieve effect van de VPL-premie merken werknemers niet. Toch betekent het hogere premiepercentage voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen niet automatisch een stijging van hun maandelijkse bijdrage. Dat komt omdat de franchise volgend jaar stijgt. Dit is het deel van het inkomen waarover uw werknemers geen pensioenpremie betalen. De premie kan daardoor zelfs afnemen. Bij een inkomen van € 2.600 bruto per maand wordt de premie enkele euro’s lager, op basis van dat inkomen. Bij een inkomen van € 3.500 bruto wordt de premie ongeveer € 1 hoger.

Premie arbeidsongeschiktheidspensioen daalt

De gemiddelde premie voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen daalt van 0,76%, naar 0,73%.

Lagere premie door wegvallen premieopslag

In de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen hielden we rekening met een premieopslag van 1,5%-punt. Zo leverde de premie een bijdrage aan het herstel van de financiële situatie. Het afgelopen jaar is onze financiële situatie verbeterd. De premieopslag is in 2023 niet meer opgenomen in de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

Waarom stijgt de premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen?

Pensioenen worden op basis van de huidige regeling steeds duurder. Dit komt vooral door de lagere verwachte toekomstige rendementen. Omdat het opbouwpercentage gelijk blijft, is er meer premie nodig om de pensioenen te financieren. In 2020 werd besloten de premie in 3 jaar stapsgewijs te verhogen. De stijging van de premie werd in 2022 uitgesteld naar 2023. Dat betekent wel dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2023 meer stijgt, namelijk van 25,9% naar 27,9%.

De pensioenen worden verhoogd met 11,96%

ABP heeft besloten om per 1 januari 2023 de pensioenen te verhogen. Dit doen we met 11,96%. De verhoging geldt voor iedereen. Bij dit besluit is rekening gehouden met de belangen van alle groepen deelnemers. Uw werknemers worden persoonlijk geïnformeerd over dit besluit. Op deze pagina vindt u meer achtergrondinformatie en veelgestelde vragen voor uw werknemers terug.

Meer weten

Als u een vraag heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.