Nieuwe pensioenwet naar de Tweede Kamer

29 maart 2022

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de Wet toekomst pensioenen aangeboden aan de Tweede Kamer. De nieuwe wet zorgt ervoor dat het pensioen beter past bij deze tijd.

 

Misschien stellen uw werknemers vragen over de nieuwe pensioenwet. Deze wet vloeit voort uit het Pensioenakkoord, dat werkgevers, vakbonden het kabinet in 2019 sloten.

Toekomstbestendig stelsel

De Wet toekomst pensioenen moet zorgen voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. De nieuwe pensioenregels sluiten beter aan bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op financiële markten.

Belangrijke verschillen

Een belangrijk verschil met veel huidige pensioenregelingen is dat het pensioen straks afhangt van de beleggingsresultaten. Werkgever en werknemer betalen samen de pensioenpremie. De pensioenpremies worden net als nu belegd. Maar er staat geen vaste opbouw meer tegenover de premie. Ook zal het pensioen straks meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, kunnen de pensioenen eerder omhoog. Als het economisch slecht gaat, is dat ook terug te zien in de pensioenen. Daarnaast wordt het pensioen persoonlijker en transparanter. Deelnemers kunnen straks zien hoe groot hun persoonlijke pensioenvermogen is.

Parlementaire behandeling

De komende tijd gaat de Tweede Kamer de Wet toekomst pensioenen behandelen. Daarna gaat de Wet toekomst pensioenen naar de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet ingaat op 1 januari 2023.

Nog geen veranderingen

Voor mensen die nu via hun werk pensioen opbouwen of al met pensioen zijn, verandert er de eerste jaren nog niets. Pensioenfondsen krijgen tot 1 januari 2027 de tijd om de nieuwe pensioenregels in te voeren.