De pensioenen worden met 2,39% verhoogd

23 juni 2022

ABP heeft besloten om de pensioenen te verhogen. Dit doen we met 2,39%. Dit percentage is de prijsstijging in de periode van september 2020 tot september 2021. Ons bestuur voert dit besluit vanaf 1 juli uit. We kunnen dat doen omdat de overheid de regels vanaf 1 juli heeft aangepast, vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel. En omdat ABP er financieel goed voor staat. De afgelopen jaren konden we de pensioenen helaas niet verhogen. Dit kan nu wel. Het verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit besluit.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: "We hebben steeds gezegd: als we de pensioenen kunnen en mogen verhogen, dan gaan we dat doen, mits dat op een evenwichtige manier kan. Onze deelnemers hebben lang moeten wachten op een verhoging. Het is dan ook goed dat we het nu kunnen doen. Per 1 juli stijgt voor onze deelnemers het pensioen of de pensioenaanspraak met 2,39%. Ik ben blij dat het kan en dat we de verhoging ook meteen in juli kunnen doorvoeren. Eind vorig jaar kon dat niet omdat de financiële positie dat niet toeliet. Nu kan een tussentijdse verhoging plaatsvinden omdat de overheid, in aanloop naar het nieuwe stelsel, de regels onlangs versoepeld heeft en onze financiële positie verbeterd is. Eind dit jaar kijken we of we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen. Daarbij kijken we naar onze financiële situatie van eind oktober en de prijsstijging in 2022. Welke verhoging hierbij past bepalen we door naar de belangen van alle groepen deelnemers te kijken."

De verhoging geldt voor iedereen

Het pensioen dat uw (oud-)werknemers tot 1 januari 2022 hebben opgebouwd, wordt verhoogd. Vanaf 1 juli 2022 zien zij op MijnABP wat deze verhoging betekent voor het opgebouwde pensioen. 

Iedereen die al pensioen ontvangt van ABP krijgt het verhoogde pensioen vanaf juli. Zij vinden het nieuwe bedrag ook vanaf 1 juli op MijnABP. Later die maand ontvangen zij een betaalspecificatie met het nieuwe pensioenbedrag. En omdat het niet mogelijk was om hen de eerste zes maanden van het jaar een verhoging te geven, ontvangen zij ook een nabetaling. Deze nabetaling krijgen ze tegelijk met het pensioen in juli.

Eind dit jaar kijken we of we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen

Of we mogen verhogen hangt af van onze financiële situatie van eind oktober. Welke verhoging hier vervolgens bij past, bepalen we niet alleen door naar de prijsstijging in 2022 te kijken, maar ook door rekening te houden met de belangen van alle groepen deelnemers.

De premie verandert niet

De hoogte van de pensioenpremie wordt tussentijds niet gewijzigd. In het najaar beslissen we over de premie voor 2023. We beslissen dan ook over het mogelijk wegvallen van de huidige premieopslag van 1,5%-punt. Met die premieopslag wordt een bijdrage geleverd aan het herstel van de financiële situatie als deze niet goed genoeg is. Het wegvallen van de premieopslag hangt onder andere af van de benodigde premie en de dan geldende wet- en regelgeving.

Informatie voor uw werknemers

Uw werknemers worden persoonlijk geïnformeerd over dit besluit. Op deze pagina vindt u meer achtergrondinformatie en veelgestelde vragen voor uw werknemers terug.