Werknemer uit dienst? Let goed op het nabestaandenpensioen

25 januari 2022

Gaat een werknemer uit dienst? En bouwt hij daardoor geen pensioen meer op bij ABP? Dan heeft dit gevolgen voor het nabestaandenpensioen. Zo vervalt een deel van het ABP Nabestaandenpensioen wanneer uw ex-werknemer overlijdt vóór zijn 65ste levensjaar. Daar kan uw ex-werknemer zelf iets aan doen door zijn nabestaandenpensioen te verhogen. Het is goed om hem op deze mogelijkheid te wijzen.

 

Doordat de pensioenopbouw bij ABP is gestopt, wordt het nabestaandenpensioen van uw ex-werknemer lager. Als hij overlijdt vóór zijn 65ste, heeft zijn partner echter geen recht op een uitkering over de periode 1-7-1999 tot 1-1-2018. Om mogelijke financiële problemen voor de partner te voorkomen, kan uw ex-werknemer het nabestaandenpensioen verhogen met een deel van zijn opgebouwde ouderdomspensioen. Deze keuze geeft hij bij het einde van de deelname eenvoudig aan in MijnABP, waar hij ook kan berekenen wat dit betekent voor zijn ouderdomspensioen.

Belangrijk: op tijd een keuze maken

De keuzes leggen we ook uit in de brief die uw ex-werknemer van ABP ontvangt, binnen vier maanden nadat zijn deelname stopt. Wijs uw werknemer erop dat het belangrijk is om binnen 6 weken na ontvangst van onze brief een keuze aan te geven. Dus óók als hij geen ouderdomspensioen wil uitruilen voor nabestaandenpensioen. Zo weten wij in ieder geval dat de deelnemer hierover heeft nagedacht. Tot het moment waarop de reactietermijn van 6 weken afloopt, blijft de partner van uw ex-werknemer recht houden op het partnerpensioen dat hij heeft opgebouwd. 

Wilt u weten welke gevolgen er nog meer zijn voor het ABP Nabestaandenpensioen bij het einde van een dienstverband? Lees dan de UPO-toelichting einde deelneming.