Bijdrage levensloopregeling niet pensioengevend in 2022

25 januari 2022

 

Per 1 november 2021 is de levensloopregeling vervallen. Toch kan het zijn dat u als werkgever aan uw werknemer nog een bijdrage betaalt voor de levensloopregeling.

 

Op grond van het Pensioenreglement van ABP is deze, tot en met 0,8% van de levensloopbijdrage, niet pensioengevend. Dit blijft ook zo in 2022. Sociale partners in de Pensioenkamer hebben afgesproken dat deze uitzondering per 1 januari 2023 komt te vervallen. Vanaf deze datum zijn bijdragen die u onder de noemer levensloopbijdrage aan uw werknemer betaalt, dus wél pensioengevend.