ABP Fossielvrij op bezoek

Vanochtend ontving ABP de actiegroep ABP Fossielvrij. Zij willen dat ABP op korte termijn stopt met beleggen in kolen-, olie- en gasbedrijven. We hebben ervoor gekozen om actief onze invloed uit te oefenen op bedrijven om klimaatverandering tegen te gaan. ‘Maar wij waarderen de inbreng van ABP Fossielvrij zeer. Ze houden ons scherp’, zegt voorzitter Corien Wortmann-Kool.

‘Als pensioenfonds is het onze eerste taak om te zorgen voor een goed pensioen voor onze 2,9 miljoen deelnemers van jong tot oud. Daarnaast is het belangrijk dat onze deelnemers van hun pensioen kunnen genieten in een wereld die goed leefbaar is, zowel nu als in de toekomst.’

Klimaatakkoord Parijs

ABP onderschrijft dan ook het Klimaatakkoord van Parijs en zet zich in om de doelen die daarin zijn afgesproken te halen. Daarvoor is vorig jaar een start gemaakt met de invoering van nieuw beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen met concrete doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan. Het recent verschenen jaarverslag laat zien dat ABP op koers ligt om deze doelstellingen te halen.

Beleggen in kolen

ABP denkt niet dat het zinvol is om alle aandelen van energiebedrijven te verkopen. De komende jaren blijft fossiele energie nodig. Wel heeft ABP ervoor gekozen om de CO2-uitstoot van alle bedrijven in de aandelenportefeuille te verminderen. Vergeleken met twee jaar geleden is de CO2-uitstoot in 2016 met 16% afgenomen. In de praktijk betekent dit ook dat er steeds minder belegd zal worden in kolenbedrijven. Halverwege 2016 is ook hier een daling ingezet. Daarnaast belegt ABP steeds meer in hernieuwbare energie. Eind 2016 al voor 2,8 miljard euro. In 2020 moet dit 5 miljard zijn.

Beleid duurzaam en verantwoord beleggen

ABP kijkt met het beleid duurzaam en verantwoord beleggen niet alleen naar energiebedrijven. De komende jaren wordt voor al onze beleggingen gekeken naar hoe duurzaamheid en verantwoord ze zijn. Voor ABP is dat even belangrijk als het rendement, de risico’s en de kosten.

Lees ook

10-05-2017