Een nieuwe werknemer in dienst

Welke informatie geeft u over ABP-pensioen?

Vanaf het moment dat een nieuwe werknemer bij u in dienst treedt, bouwt deze pensioen op bij ABP. Wij informeren uw werknemer over het pensioen bij ABP, maar het is goed als u uw werknemer ook wijst op een aantal zaken.

Na aanmelding ontvangt uw werknemer een welkomstbrief

Nadat u uw werknemer heeft aangemeld, ontvangt deze van ons binnen een aantal weken een welkomstbrief met daarbij de Pensioen 1-2-3. Hierin staat hoe uw werknemer pensioen bij ABP opbouwt en in welke gevallen uw werknemer zelf iets moet doen. Daarna kan uw werknemer een aantal zaken direct zelf regelen, zoals een partner aanmelden voor nabestaandenpensioen. Het is goed om uw werknemer hierop te wijzen.

Wilt u meer informatie zien die uw werknemer op bepaalde momenten van ons krijgt? Kijk dan in de Communicatieplanner.

Uw werknemer kan het pensioen dat bij een andere pensioenuitvoerder is opgebouwd, meenemen naar ABP. Dit heet waardeoverdracht. Daarvoor kan uw werknemer bij ABP een offerte aanvragen. De beleidsdekkingsgraad van beide uitvoerders moet wel minimaal 100% zijn.

Redenen om te kiezen voor waardeoverdracht:

  • één pensioenoverzicht, één uitkering
  • hoger ABP-pensioen 

Het is goed om beide regelingen met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld op het gebied van flexibele keuzes en de manier en mate van indexeren.

Lees wat er in het pensioenreglement staat over waardeoverdracht. Of bekijk de informatie voor uw werknemer.

Woont uw werknemer ongehuwd samen, zonder geregistreerd partnerschap? Dan kan deze de partner via MijnABP aanmelden voor ABP NabestaandenPensioen. 

Als uw werknemer getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, heeft de partner automatisch recht op het nabestaandenpensioen als uw werknemer overlijdt.

Lees welke voorwaarden er in het pensioenreglement staan over nabestaandenpensioen.

Heeft u werknemers in dienst die geen Nederlands spreken? Dan kunt u Engelstalige informatie over het ABP-pensioen gebruiken. Hier vindt u de volgende Engelstalige documenten:

  • Informatie over het Nederlandse pensioenstelsel
  • De startbrief van ABP
  • Een leeswijzer voor MijnABP
  • Een voorbeeld van een Uniform Pensioen Overzicht (UPO)