Uw werknemer wil doorwerken na de AOW-leeftijd

Uw werknemer wil doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd. Bij ABP kan de pensioenopbouw doorlopen tot 5 jaar na de AOW-leeftijd. Het kan per sector verschillen of doorwerken na de AOW-leeftijd ook is toegestaan. Is het binnen uw sector mogelijk om langer door te werken? Dan ligt het aan de situatie hoe u dat regelt.

Als uw werknemer doorwerkt na de AOW-leeftijd en het arbeidscontract verandert niet (er is dus geen sprake van ontslag), dan hoeft u als werkgever niks te doen. Werkgever én werknemer blijven premie afdragen en de pensioenopbouw loopt gewoon door.

Krijgt uw werknemer aansluitend aan de AOW-leeftijd een nieuw (tijdelijk) arbeidscontract in dezelfde functie als vóór de AOW-leeftijd? Dan biedt ABP de mogelijkheid om pensioen te blijven opbouwen via de werkgever. Als u samen met uw werknemer afspreekt dat deze pensioen blijft opbouwen via de werkgever, meldt u uw werknemer eerst af bij ABP. Meld deze daarna weer opnieuw aan per de AOW-leeftijd. Ook dan lopen de premieafdracht en pensioenopbouw onverminderd door.

Als een werknemer pas na de AOW-leeftijd bij u in dienst treedt of een nieuwe functie krijgt, mag deze niet via u deelnemen in de pensioenregeling van ABP. Uw werknemer mag, op eigen verzoek, wel vrijwillig deelnemen. Uw werknemer moet dit verzoek binnen 9 maanden na ingang van de dienstbetrekking bij ABP doen.

Pensioenopbouw stopzetten of vrijwillig voortzetten

Krijgt uw werknemer vanaf de AOW-leeftijd een andere functie? Of neemt u een werknemer in dienst die ouder is dan de AOW-leeftijd? Dan kan de werknemer niet meer via de werkgever pensioen opbouwen. Uw werknemer kan er wel voor kiezen om zelf vrijwillig pensioen op te bouwen en dus zelf de pensioenpremie te betalen. Bespreek in deze situaties goed wat uw werknemer wil én wat de gevolgen daarvan zijn.

Lees meer over langer doorwerken of bekijk wat u als werkgever moet regelen in de handleiding Premie en Gegevens.