Gegevens aanleveren en wijzigen

Elke maand hebben we de actuele gegevens van uw werknemers nodig. Op basis daarvan bepalen we de premies en de hoogte van de uit te keren pensioenen voor uw werknemers.

Gaat uw werknemer minder werken, krijgt hij salarisverhoging of gaat hij uit dienst? Vergeet dit dan niet aan ons door te geven bij de maandelijkse aanlevering.

Er zijn enkele uitzonderingen: 

 • Als een werknemer overlijdt, moet u dit meteen aan ons doorgeven. Lees hier hoe dit precies werkt. 
 • Veranderingen in de privésituatie (trouwen, samenwonen, uit elkaar gaan of verhuizen) hoeft u niet door te geven, behalve als uw werknemer in het buitenland woont. Lees meer op de pagina Als de privésituatie van uw werknemer verandert.

Handleiding Premie en Gegevens

In de handleiding Premie en Gegevens vindt u een compleet overzicht van de gegevens u bij ABP moet aanleveren.

U kunt de gegevens op de volgende manieren aanleveren:

 • Via een dienstverlener: uw dienstverlener levert de gegevens via zijn eigen automatiseringssysteem rechtstreeks aan bij ABP.
 • Online via SWP: u levert de gegevens met het Selfservice WerkgeversPortal (SWP) zelf rechtstreeks aan bij ABP. U logt in met eHerkenning. U heeft hiervoor een inlogmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig.
 • Via een softwarepakket: u levert de gegevens via dit softwarepakket rechtstreeks aan bij ABP.

Toelichting rollen in SWP

Wilt u meer weten over de rollen van gegevensleverancier, personeel- en salarisadministratie en financiële administratie?

Lees de toelichting op de rollen

Heeft u nog geen toegang tot SWP?

Inloggen in SWP doet u met eHerkenning. Moet u nog een eHerkenning inlogmiddel met betrouwbaarheidsniveau EH3 aanvragen? Gebruik dan ons handige stappenplan.

Heeft u vragen? Bel ons dan op 045 579 80 02 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of stuur een e-mail.

U moet de gegevens van uw werknemers elke maand opnieuw aan ons doorgeven. Ook als er niets verandert. Zo kunnen wij uw werknemers altijd van de meest actuele informatie over hun pensioenopbouw voorzien. De gegevens moeten op de vijfde werkdag van de maand die volgt op de maand waarover de gegevens gaan, binnen zijn bij ABP.

Werknemers kunnen een deel van hun salaris inruilen voor een onbelaste vergoeding. Bijvoorbeeld door de vakbondscontributie te laten betalen uit hun brutosalaris of eindejaarsuitkering. Door de ruil van ‘loonbestanddelen’ gaat het pensioengevend inkomen normaal gesproken omlaag. Maar onder bepaalde voorwaarden niet.

Voorwaarden gelijkblijvend pensioengevend inkomen

 • De regeling is schriftelijk vastgelegd en staat open voor ten minste 75% van de werknemers die behoren tot een organisatorische of functionele eenheid van de werkgever.
 • De verlaging van het fiscale loon mag niet structureel zijn en de werknemer moet minstens één keer per jaar de samenstelling van zijn beloning kunnen wijzigen.
 • De uitruil betreft vrije vergoedingen en verstrekkingen (zoals een vakbondscontributie of een vermindering van de arbeidstijd) tot maximaal tien procent van de overeengekomen arbeidsduur.

Als u overstapt naar een andere softwareleverancier of een ander salarissysteem, moet u dit doorgeven aan ABP. Wijzigingen kunt u doorgeven via het Selfservice Werkgevers Portaal: Ga naar tabblad ‘Klantbeeld’ en kies ‘Organisatiegegevens wijzigen’. 

Bekijk de Handleiding gegevens controleren en wijzigen in SWP.

Komt u er niet uit of heeft u vragen? Bel ons dan op 045 579 80 02 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

Komt u bij het aanleveren van de pensioengegevens in het SelfservicePortal (SWP) wel eens signalen tegen? En weet u niet hoe u deze kunt oplossen? Wij delen de oplosinstructies voor de vijf meest voorkomende signalen met u, zodat u deze snel en makkelijk kunt oplossen. 

In het SWP vindt u de oplosinstructies voor de volgende signaalcodes: 

 • 77: de deeltijdfactor mag niet nul zijn in de eerste inkomstenperiode; 
 • 163: premiegrondslag is niet correct; 
 • 164: premie is niet correct; 
 • 409: ikp verwacht overschrijden jaargrens nieuwe ikv; 
 • 702: ikv niet geleverd.

Verwerk de signalen voor juiste pensioenrechten

Alleen als u de openstaande signalen oplost, worden de pensioenrechten van uw medewerkers correct geregistreerd. Lost u de signalen niet op, dan kan dit tot gevolg hebben dat de gegevens van uw medewerker niet juist staan op het Uniform Pensioenoverzicht en in MijnABP.

Blijf uw feedback geven

In de toekomst willen wij deze oplosinstructies aanvullen. Uw feedback stellen wij daarom erg op prijs. U kunt dit doorgeven via frontoffice-inc@apg.nl.

Bekijk de oplosinstructies

Hulp nodig?